Nieuwe Heineken opener bevalt goed: Pepsi opener in de maak Ruim een jaar geleden kwamen diverse klachten uit de Verenigde Staten bij ons concern binnen over de toenmalige Heineken flesse-opener. Hierop is actie onder nomen en een nieuw model flesse-opener was het resultaat. Wellicht is het u niet opgevallen, want de opener is toentertijd zonder veel ophef op de markt gebracht. Nu deze al geruime tijd wordt gebruikt en gebleken is dat de reacties positief zijn, willen wij u graag iets meer vertellen over het hoe en waarom van deze opener. De klachten uit de Verenigde Staten over de opener waren er de oor zaak van dat men tot een nieuw ontwerp wilde komen. Bij het oude model kwam het regel matig voor dat de kroon- mond van het flesje afbrak en een rand glas in de kroonkurk bleef zitten. De fout kon niet bij de flesjes worden gezocht; deze waren stevig genoeg. Derhalve besloot men in een van de exportvergade ringen (waarbij onder andere vertegenwoordigers van marketing, export, de produktiebedrijven, transport en HTB aan wezig zijn) opdracht te geven tot het vervaardigen van een nieuw model, in eerste instantie bestemd voor de export. Later besloot men hem ook op dc binnenlandse markt te brengen in Amstel en Heineken uitmonstering. De afdeling verpakkings ontwikkeling van HTB in Zoeterwoude, die zich met alle verpakkingsvormen -kratten, pallets, flesjes, kroonkurken, lijm, folie en blikjes- bezighoudt, heeft de vorm ontworpen. Hieraan ging enige literatuurstudie vooraf. Met name in Japan zijn vele types flesse-openers onderzocht en beschreven. Test Vervolgens heeft men Links het oude, rechts het nieuw bekeken wat er gebeurt bij het openen van een fles: welke kracht er optreedt en waar die kracht optreedt. Volgens het principe van de oude opener wordt er aan de bovenzijde van de kroonkurk druk uit geoefend op twee punten, waarna de gehele dop moet worden omgebogen. De doorbuiging kan in het midden, de zwakste plek van de dop, met de minste kracht geschieden. Derhalve heeft men in het nieuwe model een puntvormige lip gemaakt die de kroonkurk in het midden naar beneden drukt. Tevens zijn de breedte en de lengte aan gepast, terwijl de onderste e model lip een ronde vorm heeft gekregen. Hierdoor kunnen meer tandjes van de kroonkurk omvat worden. Bovendien blijft de opener door de ronde vorm niet achter de kroonmond van de fles steken, waardoor deze zou kunnen afbreken. Nadat een in openers gespecialiseerde instru mentmaker met de hand van metalen strips enkele monsters heeft ver vaardigd, zijn de openers uitgetest. Een aantal personen heeft in de proefbrouwerij honderden flesjes geopend om het resultaat tc toetsen. Hierbij waren rechts- en links handige mensen betrokken. alsmede mensen die met één of met twee handen een flesje openen. Bovendien kregen de kantinedames van Zoeter woude een proefmodel. Deze testprocedure heeft enige maanden in beslag genomen. Na enige aan passingen is men tenslotte tot het definitieve, thans gebruikte, ontwerp gekomen. Aardig detail is dat de lange steel, die in positief opzicht bijdraagt tot een eenvoudige hande ling, niet met opzet zo is ontwikkeld: de leverancier kon de openers met lange steel eenvoudig voor deliger leveren dan de toenmalige met een kort handvat. Het gebruikte materiaal is standaard staal, dat vertind is. Bij HTB vinden nog onder zoekingen plaats naar een nieuw model Iwandopencr. Nu de reacties positief zijn, zal over circa twee maanden ook de Pepsi- Cola flesse-opener (met houten handvat) in de nieuwe uitvoering op de markt komen. 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 9