Dagtocht oud-medewerkers Amsterdam en Bunnik Bossche oude garde op pad 240 oud-medewerkers uit Amster dam en Bunnik met hun echtgenote of introducé namen op 4 en 5 juni deel aan de jaarlijkse bustocht. Op 4 juni de medewerkers van A/Mau met 6 bussen en op 5 juni de gepensioneerden van A/Hel, A/Wet en Bunnik met 5 bussen. Beide dagen werd hetzelfde programma afgewerkt. Om 8.00 uur was het vertrek van de brouwerij en via Utrecht en Vianen ging het naar Lage Zwaluwe. Hier werd ingescheept in drie boten, waarna -onder het genot van de koffie met toebehoren- een ruim twee uur durende tocht door de Biesbosch werd gemaakt. De weergoden werkten mee en er werd genoten van het vele moois dat dit -vooral uit de 2e wereldoorlog bekende- water te bieden heeft aan fauna en flora. Bij de Spieringsluis was het eind punt en na de ontscheping bracht een korte wandeling het gezelschap naar restaurant "De Brabantse Biesbosch" voorde lunch. Vooral de "zure zult" vond hier gretig aftrek. De stemming was uitstekend en de verhalen over vroeger waren niet van de lucht. Na de maaltijd werd de tocht in de gereedstaande bussen voortgezet. Door het prachtige Brabantse land sin» de reis naar Udenhout, alwaar een kaasboerderij werd bezocht. Een dia-voorstelling over de fabricage van kaas (boeren kaas, brandnetelkaas, komijnekaas en zelfs geitekaas) en de rondleiding door het "fabriekje" maakten het bezoek alleszins de moeite waard. De karnemelk was er voortreffelijk en van de gelegenheid om de echte boerenkaas te kopen werd druk gebruik gemaakt. Een deelneemster nam zelfs twee emmertjes karne melk mee naar huis. Door het land van Heusden werd de tocht voortgezet naar Zuilichem, waar in het prachtige restaurant "de Woerd" werd genoten van een uit stekend verzorgd diner. Een organist zorgde voor een muzikale omlijsting en wist vele beentjes van de vloer te krijgen. Aardig onderdeel van de avond vormde op 4 juni het moment waarop de echtparen Nanninga en Hesseling door de heer Hesse op het podium werden genodigd om als hulde voor hun meer dan 60- jarige huwelijkstrouw een kaas en een bos bloemen in ontvangst te nemen. Zingend werd tenslotte de terugreis aanvaard. In opperbeste stemming kwam men omstreeks negen uur weer in Mokum aan. Een handdruk en een "tot volgend jaar" was het slot van twee geslaagde dagen. De volgende stopplaats was Valken burg, waar in het Casino de koffie tafel gepland was en waar het door de vlotte bediening mogelijk werd om nog een uurtje in Valkenburg rond te wandelen. Om 14.00 uur verlieten'de oud-medewerkers Valkenburg voor een rondrit over het zuidelijke gedeelte van de Mergellandroute, onderbroken door een theepauze in Vijlen. Helaas was de regen er de oorzaak van dat men op een van de hoogste punten van Zuid-Limburg binnen moest blijven. Tegen 16.00 uur werd de terugreis aanvaard om ruim twee uur later in Restaurant Metropole in Den Bosch te arriveren om daar met een diner deze dag te besluiten. Tijdens het diner verzekerde Ir. Scheltema in een korte toespraak, dat ondanks de bezuinigingen de dagtocht voor de gepensioneerden altijd georgani seerd zal blijven worden. De heer Breedijk bedankte hierna de mede werkers van de personeelsvereniging en de directie voor deze gezellige dag. Voor de koffiepauze was Stevens- weert uitgekozen, alwaar in een gezellig restaurant bij de jachthaven de koffie met Limburgse vlaai genuttigd werd. Om even over half negen op woensdag 27 mei jl. werd het start sein gegeven voor het jaarlijkse uit stapje van de Bossche gepensio neerden. 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 7