Doorloper Horizontaal: 1. tot het opmaken van akten bevoegd ambtenaar - oud-IJslandse literatuur - homp; 2. vrouwelijk zoogdier - geestelijke met kleine wijding - kelner; 3. lawaai - tobben - eerste vrouw; 4. plaats in Frankrijk - nobel - rivier in Duitsland; 5. hemellichaam - arts voor inwendige ziekten - gesneden stier; 6. Engelse universiteitsstad - voorwerp om op te steunen - klank; 7. rots langs de Rijn - steen - planeet; 8. een weinig - vastklampen - knevel; 9. bloot - vrouw - titel van de keizer van Japan; 10. lang oorlogsvaartuig - gelijk - spil - denkbeeld; 11. paar- papegaai - smal band - lariks; 12. typografische maat - plaats in Engeland - afdeling; 13. lidwoord - hoeveelheid - halfbloed - ad acta - loot; 14. god van de liefde - land bouwwerktuig - rivier in Schotland - pootloze larve - voorzetsel; 15. pereboom - rondhout - scheepsuitruster. Verticaal: 1. de nakomelingen; 2. gezongen toneelspel - gesloten - wilde haver - honingbij; 3. plaats in Gelderland - slagader - docent; 4. zend- en ont- vangdraad - geraamte - muzieknoot; 5. gemeen volk - pauselijke drie kroon - oude lengtemaat; 6. per soonlijk voornaamwoord - rivier in Oostenrijk - hetzelfde - meisjes naam; 7. luchtig gebakje - schenk buisje - wisselborgtocht - berg op Kreta; 8. ieder - kameel - voeg woord - bijwoord; 9. aanwijzend voornaamwoord - telwoord - snelle loop - elk; 10. schaden - geen enkel persoon - grootmoeder; 11. onheils godin - verbond - muuropening - Russisch keizer; 12. rivier in Italië - vogel woning - verbrandingsrest - koud - aanlegplaats; 13. broer van Kaïn - wervelstorm - smart; 14. vreemde munt - levenloos - rivier in Duitsland - vierkante kantzuil; 15. wagenspoor - boom - wreed keizer - diefachtige vogel. Oplossing kruiswoordraadsel uit Vers van 't Vat 5/81 a d e 1 a a r b a s s i s t 0 P a s e r 0 g P z e e s a r s m a a n a d e 1 P r 0 0 i e c r u n e 1 t e s p V h e m d 1 a r k i r 0 b n m P i d 0 e e a e e n e 1 a n d m a n m 0 r t i e r e e e m t a P m e s P V s r e m z k a r a 1 i e P 1 r a s n s 1 a e m O e k 0 1 O s 1 a V a r P s 1 1 e 1 a r a t e d 0 r a r i b s P r i 0 r e s k a r w a t s

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 30