Benoeming directeuren 1 Personeelsblad van Heineken 3 4 6 10 12 18 20 22 24 26 28 30 32e jaargang nr. 6 Augustus 1981 Verschijnt 10 x per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-81 48 70/ 81 42 88/81 42 49 Redactie: E.C. Bouwmeester (hoofdredacteur) Yvonne van Stek-Sanders Harriët Peteri Redactiecommissie: Mr. J. Th. Kappelle H.F.M. Coeberah R.G.H. Elfrink" G. Kuhlman Mr. L.M. Pahud de Mortanges Ir. J.B.R. Schwietert J. Siep H.A.H. Verlinden Drs. P.C. Schop Ir. B.A. Hortstman Zoals u in de mededeling van 15 juli 1981 hebt kunnen lezen, is met ingang van 1 augustus drs. P.C. Schop benoemd tot Directeur Commercie Bier - Nederland. Per dezelfde datum is ir. B.A. Hortsman benoemd tot Directeur Produktie Bier - Nederland. Colofon en inhoud Alternatieve jubileumviering Tuinaanleg Zoeterwoude Berichten van onze vestigingen Opening verbouwd pand Alkmaar H.T.B. ontwikkelde flesse-opener De bedrijfsgeneeskundige dienst binnen Heineken Nieuws uit het buitenland Verenigingsnieuws, deze keer vrijwel geheel in het teken van de sport IK*? t «:2:xxx:l Correspondenten: Amsterdam (Stadhouderskade): J.A. Schiphorst Amsterdam (Mauritskade): R.G. Louwinger Arnhem: L.J. van Rhijn Bunnik: J.N.A. Groenendijk Hattem: A.J. Voortman 's-Hertogenbosch: C. Thinners Leeuwarden: B.W. Siemens Rotterdam (Crooswijksesingel): A.H. Pols Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: H. Klein Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toege staan na verkregen toe stemming van de concern stafdienst Public Relations, tel. 020-70 22 57. Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 8/81 dienen uiterlijk 27 augustus en voor 9/81 uiterlijk 24 september a.s. bij de redactie aanwezig te Bij de voorpagina: De brug die de verbinding vormt tussen de kantoorkantine en het ontvangstgebouw in Zoeterwoude, maakt deel uit van de uitgebreide tuinarchitectuur in Zoeterwoude. Op de pagina's 4 en 5 leest u meer over deze tuinaanleg. Bij de achterpagina: Een foto uit 1920, waarop te zien is hoe een aantal bottela rijmedewerkers uit Rotterdam bezig is met het stannioleren (d.w.z. de flessen omwikkelen met zilverpapier) van hele bremers (een bepaald type fles van 65 cl.) bestemd voor de export. Hobby: mevrouw West- strate uit Middelburg, expert op het gebied van de Egyptische kunst Lime Light Eén uit 6-duizend: W.F. de Jong van de Hooge Vuursche Jubileum en afscheid Kroniek Vervolg jubileum en afscheid Ideeënbus met ondér meer uitreiking f 10.000, en trekking derde kwartaalprijs. Proost Vatvaria

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 2