'Op Roakeldais'populair Fietsen op het Heinekenpad Zuinigheid beloond 29 mei jongstleden werd het pad dat fietsers van Leiden naar Zoeterwoude voert (andersom mag ook), officieel van een naam voorzien. De burge meester van Leiden, de heer C.H. Goedkoop, bood Heineken directeur P.P. Snoep het straatnaambord ter bevestiging aan. In gezelschap van een aantal vertegenwoordigers van het Leidse gemeentebestuur werd een toast uitgebracht op het fietspad en daar- mee op de goede betrekkingen tussen de gemeente Leiden en Heineken: het Heinekenpad zorgt voor de fysieke verbinding, hoewel de heer Snoep in zijn speech naar voren bracht dat niet alle verkeer van en naar de brouwerij per fiets kan geschieden. Op de foto ziet u- met op de achtergrond de Weipoortse Vliet die de Grote Polder doorsnijdt- burge meester Goedkoop en de heer Snoep proosten Van 16 tot en met 20 juni vond in het Groningse plaatsje Warffum 'Op Roakeldais' plaats. Een jaar lijks terugkerende feestweek die vooral gekenmerkt wordt door een grote middenstandsbeurs en een internationaal folkloristisch dansfestijn in de avond uren. Maar ook overdag zijn er vele activiteiten, zoals volksdanslessen. Ons concern heeft voor' deze sjelegenheid dertia meter buffet geplaatst in de tenten waar Heineken en Pepsi-Cola werd verkocht. In totaal zijn er zestigduizend bezoekers geweest waarvan vijftienduizend op zaterdag 20 juni toen een grote folkloristische optocht met oude voertuigen door Warffum trok. Ook onze Variamathon, de rijdende bierton, reed hierin mee. R. Hazebroek, werkzaam bij de Heineken auto- matiseringsgroep in Zoeterwoude, kan zich sinds 29 mei de trotse bezitter noemen van een Renault 18 GTS. Niet al te bijzonder, ware het niet dat hij deze heeft gewonnen bij een zuinigheids wedstrijd. opgezet door Renault als voorjaarsactie. Het eerste deel van de wedstrijd ging bijzonder snel: wedstrijdformulier bij de dealer ophalen, vragen beantwoorden en limerick afmaken. Hazebroek's slagzin: "Renault no. 1 in Europa. en dat verbaast mij niets, want als er geen Renault bestond, ging ik op de fiets" zorgde ervoor dat hij zich met de andere 24 beste inzenders op het circuit van Zandvoort moest aanmelden vooreen zuinig heidswedstrijd. Vijf identieke Renaults 5, uitgerust met boordcomputer voor benzineverbruik en gemid delde snelheid, stonden hiertoe de deelnemers ter beschikking. Gemiddelde snelheid diende 60 km p/u. te zijn; elke kilometer minder leverde 0.1 liter straf op. Onder het toeziend oog van een official (men mocht bijvoorbeeld niet de versnelling in zijn vrij zetten) wist Roel Hazebroek als eerste te eindi gen met een benzineverbruik van 1:26,3, ruim voor nummer 2 die 1:23,8 haalde. Uit handen van de directeur van Renault Frankrijk kreeg hij na afloop een beker en de sleutels van de auto. die nu n. dagelijks op de parkeerplaats in Z/Wou prijkt. 29

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 29