R. Prins/A.D.C. Bakker f 780.- A. Lenting/ W. Ch. M. Driessen f 270,- C. Davelaar f 496,- H. de Jong f 250,- W.J.H, Suter f 250,- Zoeterwoude De heren Prins en Bakker (werkzaam in de mechani sche werkplaats) hebben voorgesteld voortaan zelf de Bendorf-banden in de bottelarij te lassen, in plaats van dit door een externe firma te laten doen. Het direct kunnen ingrijpen bij breuk voorkomt lange produktiestoringen aan de flessentransportbanen. Bovendien werkt het zelf lassen kostenbesparend. Zoeterwoude Door het idee van de heren Lenting en Driessen (bei den werkzaam bij de storingsdienst) is een snelle de montage en montage van de hydraulische koppeling op de hoofdaandrijving van de klaringskuipen 21 en 22 mogelijk geworden. De inzenders hebben een beugel gemaakt, zodat het wegnemen cq. plaatsen van de hoofd-elektromotor met behulp van hijsma teriaal zonder risico's voor de omliggende appara tuur kan geschieden. Bovendien is dit systeem zeer tijdbesparend. Bunnik De heer Davelaar. die op de afdeling verpakken werkt, heeft het idee ingediend om de trays niet meer met etiketten te coderen, zoals voorheen ge beurde, maar met behulp van een codeerrol (stem- pelsysteem). Hierdoor wordt de kostprijs van de etiketten uitgespaard. V.l.n.r. de heren Stolzenbach, Scheltema en v.d.Broek reet en start pas weer zodra de uitloopswitch vrijkomt. Het bierverlies is hierdoor aanzienlijk verminderd. Tenslotte kreeg de heer A.J. Schellekens een beloning van f2475,- overhandigd door de heer Scheltema. Zijn idee heeft betrekking op de lijmkoppen van de hotmelt- belijmingsinstallatie. Het idee geeft aan hoe de bescha digde lijmkoppen opnieuw gevlakt kunnen worden, waardoor deze langer gebruikt kunnen worden. Zoeterwoude Circa vier keer per jaar dient ten behoeve van een zwaar transport van het etikettenmagazijn naar bottelarijgebouw 1 een buitenploeg het raam boven de deur tussen beide ruimtes te (de)monteren. De heer De Jong (werkzaam bij het centraal magazijn) heeft voorgesteld de bestaande deur met raam te ver vangen door een hogere deur of twee kleine deurtjes. Bunnik De heer Suter, van de afdeling verpakken, heeft de beloning gekregen voor zijn idee om door middel van luchtdruk het openen en sluiten van de platen- warmte-wisselaars te vergemakkelijken. Dit geeft een behoorlijke tijdbesparing. Morin I ÜAÜt Bunnik G. Krist, verpakken f 50. Leeuwarden Jvan Asperen sr.bottelarij f 30, Zoeterwoude BWoudenberg, storingsdienst f210. L.H. Mosterdijk.storingsdienst f160. A. Slager, bottelarijf150, H.C. Gerbes, storingsdienstI J. Rotmensen, dienstgebouw f 100, SPGde Witportiers en bewaking f 100 DTrimpmeet- en regelwerkplaats f 75. JMIe Febrebottelarij f 75 M.G. Streng, energiedienst f 50, R.A. Droog/P.J. Philipse, magazijn en intern transport ..f 50. F.C. van der Zijden, centraal magazijn f 50. J. Kuiken, storingsdienst f 40, Een ieder kreeg een geschenk uit de bij de beloning behorende groep Bunnik C.A. van Schaik, intern transport f 25,- A. Oosterman, verpakken f 25,- J.C.C. Th. van Vuuren, verpakken f 25.- Leeuwarden J. Lebbing, bottelarij t 25,- Zoeterwoude A.J. Kortland, magazijn en intern transport f 25 ,- M. Plug, bottelarij f 25,- P. Klinkenberg,bottelarij f 25.- J. W. van Drunen, centrale inkoop f 25.- A. Plug, bottelarij f 25,- P. JMvan Eedenstoringsdienst f 25 ,- M. Lagerberg, kantine bedrijff 25,- CRWWZandbergeninterne dienst kantoor f 25 .- L.A. Goncalves Monteiro, bottelarij f 25,- G.A. van Rijn. storingsdienst f 25.- AJPlugge/WP. van Steijnstoringsdienst f 25.- F. Tindaï/G. Gebuis, bottelarij f 25,-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 27