Cocktail van gin en lemon geïntroduceerde koffielikeur Evita. Vorige maand heeft de G.W.N. een totaal nieuw produkt op de thuisverbruikmarkt gebracht: Lime Light, een exotische gin lemon cocktail. Dat de Gedistilleerd en Wijngroep Neder land actief is op de gedistilleerd markt getuigen de in 1980 geïntroduceerde grapefruitlikeur Paradisi en de recentelijk UMEUGHT een raambiljet, toonbank- se, exotische sfeer uit die display en een folder. overeenstemt met het Dit materiaal straalt de fris- karakter van Lime Light. Lime Light wordt gemaakt op basis van zuiver citroen sap (waardoor het een lich te vertroebeling vertoont), vermengd met gin. Het alcoholpercentage bedraagt 22%. Lime Light is ver pakt in een slanke, wit gematteerde 'koele' fles met een inhoud van 70 cl. Aangezien de G.W.N. er rekening mee heeft gehou den dat de slijter een zeer breed assortiment moet voeren en zodoende niet belemmerd mag worden door de verplichting van het houden van een te grote voorraad, worden de fles sen verhandeld in dozen van zes. Om de aandacht van de klant in de winkel te Zoals u ook in het jaarverslag hebt gelezen, is de stag natie van de gedistilleerd- markt een voldongen feit. Binnen deze markt biedt het ontwikkelen van nieuwe produkten echter nog interessante mogelijk heden. Bovendien zijn de drink gewoonten van de consu ment de laatste jaren in belangrijke mate gewij zigd. Onder invloed van onder meer buitenlandse reizen en de tendens om gasten een grote keuze te bieden uit verschillende dranken, is de consument open gaan staan voor nieuwe, exotische dranken. Inhakend op het succes van citrusdranken in de gedis- tilleerdmarkt en de trend naar gemixed en 'op ijs' drinken, heeft de G.W.N. Lime Light ontwikkeld, waarvan de smaak het meest tot zijn recht komt als het koud wordt gedron ken. trekken, staat de slijter displaymateriaal ter beschikking in de vorm van 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 18