f>. A/eststrate li van de Egyptologie al meer dan 1000 jaar op haar retour. Sinds eind vorige wordt er intensief gezocht naar overblijfselen van deze iten als het gouden dodenmasker van Toetanchamon en optelefoniste bij drankenhandel De Vlieger-Verdonk in ge|| hiedenis en cultuur van Egypte verdiept. tcte heeft echter niet eeuwig mogen duren. Na het twaalfde regeringsjaar van Echnaton. verdwijnt zij van het toneel en huwt hij met een ander. haar, tot groot ongenoegen, nog ont breekt. Maar de boeken staan al in de kast... Twee pagina's bieden helaas veel te weinig ruimte om al datgene wat me vrouw Weststrate vertelt, weer te ge ven. In de volgende alinea beperken wij ons daarom tot een periode waar in de bekende namen Nefertete en Toetanchamon voorkomen. Echnaton en Nefertete Een belangrijke periode in de ge schiedenis van het Oude Egypte is die onder het bewind van farao Amenho- tep IV, die gehuwd was met de mooie Nefertete. De priesterkaste was in die tijd zeer machtig en had in feite de touwtjes in handen. Zij beheerste de gehele samenleving in Egypte. Als hoofdgod werd Amon aanbeden, met naast hem nog vele andere goden (meestal bestaande uit een mensen lichaam met een dierenkop). Fanatiek gesteund door Nefertete, liet Amenhotep het veelgodendom in de steek en verklaarde hij Aton, de Toetanchamon Na de dood van Echnaton wordt door de priesters een kind op de troon ge zet, Toetanchaton genaamd. Deze verplaatste later het hof weer naar Thebe en herstelt de god Anton in ere. In plaats van Toetanchaton, ver anderde hij zijn naam in Toetancha mon. Hoewel oorspronkelijk een onbeken de farao, is hij door de blootlegging van zijn grafkelder in 1922, zeer bekend geworden. Zijn graf is het enige ongeschonden koningsgraf dat men heeft kunnen vinden; de mum mie van Toetanchamon lag (en ligt) nog in de kist, omringd door juwelen, gedemonteerde praalwagens, gouden beeldjes, rollen handgeweven linnen enzovoort. Tot slot citeren we me vrouw Weststrate uit één van haar ar tikelen (over het graf van Toetan chamon): "Ook dit heb ik bezocht. En ook hier kun je slechts met be wondering staren naar de gouden doodskist, naar zo veel schoonheid, en met groot respect denk je dan terug aan dat volk aan de Nijl dat meer dan 3000 jaar geleden zo veel eer bewees aan zijn overleden koning Toetanch amon" zonnegod, tot nationale god. De eer ste monotheistische godsdienst ter wereld was een feit. Ze braken met de eeuwenoude traditie, dat Thebe de hoofdstad van het land en het middel punt van de godsdienst was. In de on gerepte Arabische woestijn bouwden zij een nieuwe koningsstad. Voor de eerste maal in de geschiedenis werd een stad gebouwd volgens een vooraf getekend plan. De sprookjesachtig mooie stad kreeg de naam Achet- aton, terwijl Amenhotep zijn eigen naam veranderde in Echnaton Aton welgevallig). Toen het paar de voltooide stad betrok, was de Aton- cultus het enige waar Echnaton en Nefertete voor leefden. Niet alleen op godsdienstig gebied, maar ook cultureel brachten zij een omwenteling teweeg. Nefertete was wat we nu zouden noemen een geë mancipeerde vrouw. Zij vergezelde haar man, samen met haar dochters, bij officiële gelegenheden, ze reed op de koninklijke wagen mee met haar man, die ze in het openbaar omarmt. Tot dan toe waren de afbeeldingen van mens en dier steeds stijf en star geweest. Echnaton en Nefertete wil den slechts waarheidsgetrouwe af beeldingen. Menselijk verdriet, vreugde, emoties werden nu in de kunst weergegeven. De farao en zijn gezin toonden zich voor het eerst aan hun volk zoals ze in werkelijkheid waren. Het sprookje van Echnaton en Nefer-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 17