Foto van de maand Bossche wandelaars inde bergen Fiets mee met de Heineken Toerclub Amsterdam De foto van de maand april werd gemaakt door Philip Dankloff, groep G.B. De foto is een figuurstudie, die in een studio werd genomen. Doordat slechts één lamp werd gebruikt, is een fijne licht/lijn-werking verkregen. Ook de uitsnijding is goed gekozen. Technische gegevens: Ilfort FP 3, f 2. 1/60 sec. De Heineken Toerclub Amsterdam organiseert op zaterdag 29 augustus a.s. een wielertoertocht over een afstand van 125 kilometer. De start en aankomst zal plaatsvinden bij onze vestiging in Bunnik. De tocht voert langs de mooiste plaatsen op de Veluwe: Doorn, Rhenen, Ede, Hoenderloo, Loenen, Beekbergen en via Garderen terug naar Bunnik. Vanzelfsprekend nodigt deze club alle fietslief- hebbers van de verschillende vestigingen uit om aan deze tocht deel te nemen. De inschrijving kan ter plaatse geschieden. Op alle mededelingen borden zult u meer informatie over deze tocht aan treffen. Nicoline van Vugt, dochter van J.W.J. van Vugt uit de bottelarij in Den Bosch, en deelneemster aan de Zwitserse tweedaagse schreef voor Vers van 't Vat het volgende verslag. "Wandelen is een sport waar muziek in zit. Genoeg om mensen van de andere kant van de oceaan naar Nederland te laten komen om er een Nijmeegse Vier daagse te lopen, en genoeg om Nederlanders een dikke duizend kilometer te laten reizen om bergen te beklim men en weer af te dalen in en om de Zwitserse hoofd stad Bern. Ook 13 van de in totaal 32 leden van Wandel sportvereniging Heineken uit Den Bosch namen deel aan de Zwitserse Tweedaagse en kwamen enthousiast naar Nederland terug. Deze Tweedaagse werd voor de 22e keer georgani seerd; dit jaar op 23 en 24 mei. Om eraan deel te kunnen nemen, moest men twaalf uur in een bus door brengen voor het doel -het Ijsstadion in Bern-bereikt was. Bij het stadion ligt een grote atoomschuilkelder, waarin wandelaars en supporters ondergebracht werden. De eerste dag werd benut om de stad Interlaken en de Trummelbach waterval een bezoekje te brengen. Zater dagmorgen om tien over half acht startte de Heine- kengroep, voor de gelegen heid uitgebreid met twee niet-leden, die anders alleen zouden moeten lopen. In prachtig weer werden de 30 km zonder enige moeite afgelegd. Het ging wat kalmpjes aan, omdat niet iedereen het in zich heeft een geboren bergbeklimmer te zijn. Moe maar voldaan kwam de hele groep om 14.00 uur weer aan de finish. De rest-van de dag besteedde men aan het op doen van energie voor de volgende etappe, die, naar gefluisterd werd, heel wat zwaarder zou zijn dan de eerste. Die tweede wandeltocht werd grotendeels afgelegd in de stromende regen. Nog geen vijf minuten na de start werden alle 30 km- wandelaars in dubbele bussen gestouwd en zo werden zij, temidden van zingende Amerikaanse en Franse militairen, 8 km verder gereden, waar ieder een bij een 900 meter hoge berg met een behoorlijk stij gingspercentage werd gedropt. Hier begon een klim die zelfs over een glib berig platgetrapt graspaadje voerde, waarna het in een nog steilere daling naar beneden ging. Na de pauze (om de tien kilometer was er pauze in de open lucht) ging het in een flink tempo op naar de plaats waar alle K.NBLO (Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding)- leden bijeen zouden komen. De wachttijd om met alle Nederlanders naar de finish te kunnen marcheren werd door een van de Heineken leden, de heer W. v.d. Heyden, benut om in een recordtijd door te lopen naar het Ijsstadion en weer terug te komen met het Heineken vaandel. Na aan komst kreeg de Heineken ploeg een compliment van de KNLBO-voorzitter van wege het feit dat de groep er nog zeer fit uitzag. Het was al met al een evenement dat als een goede voorbereiding op Nijmegen kan worden be schouwd en dat, mede dankzij de uitstekende organisatie van W.S. V. Heineken voorzitter, de heer J. Mink, in samenwer king met de heer J. Hart- hoorn, voorzitter Wandel kring West-Brabant/ Zeeland, tot een geweldige gebeurtenis werd gemaakt'.' Wandelen is ook een leuke familiesport. V.l.n.r. N.van Vugt, C. van Vugt, J. van Vugt, Wvan Vugt. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 15