't Eerste van de F.C. VRUMONA weer eerste Tweedaagse jubileumreis voor RV Vers van't vat 'Alweerweg' in actie i I ÈH EH De reisvereniging Vers van't Vat viert dit jaar haar 30e verjaardag. Ter gelegenheid van dit zesde lustrum heeft het be stuur van de reisvereniging een tweedaagse busreis geor ganiseerd. De jaarlijkse reis vraagt altijd vele maanden van voorbereiding en wordt financieel mogelijk gemaakt door de opbrengst van de maandelijkse kaartavonden. Bovendien betaalt elk lid contributie. Was dit dertig jaar geleden een kwartje per jaar. nu is dit al opgelopen tot circa f 150,- per persoon. Het ledenbestand wordt voornamelijk gevormd door medewerkers en oudmede werkers van Heineken Rotterdam; in deze plaats is dertig jaar geleden op de afdeling emballage de belangstelling voor een der gelijke vereniging ontstaan. Dat die interesse er nog steeds is, blijkt uit het gege ven dat de tocht van 30 en 31 mei veertig deelnemers telde. Men heeft onder meer een bezoek gebracht aan een kaasboerderij in Udenhout, een boottocht gemaakt in Drimmelen en het eeuwen oude plaatsje Stein in Limburg bezichtigd. Uiteraard ontbrak ook de traditionele tombola niet. De volgende activiteit van de reisvereniging zal pas eind september plaatsvinden, als het jaarfeest wordt gehouden Het openen van dc kantinedeuren onfhalf acht 's ochtends in Den Bosch was het eerste programmapunt op 13 juni. De kan tine was namelijk aan de Heineken Wie- Iertoerclub Den Bosch "Alweerweg" ter beschikking gesteld voor douchegelegen heden, inschrijving, koffie en het gezelli ge samen zijn na afloop van de te houden concerntoertocht. Al zeer snel hadden zo'n honderd deelnemers zich aangemeld voor deze pittige tocht. Na een ieder wel kom geheten te hebben, loste ir. C. Schel- tema om 9.00 uur het startschot. De kara vaan werd voorafgegaan door de rondelei der met twee motorordonnansen, die voortreffelijk werk leverden ten aanzien van de voortgang van de route en de ver keersveiligheid. Zelfs op de weg loslopen de bokken werden door hen in bedwang gehouden. Als volgauto's fungeerden twee materiaalwagens, een ambulance en uiteraard de bezemwagen. De route voerde de wiclerkaravaan langs de Maas, die tot aan Heumen werd gevolgd en waar ook de rustplaats was gepland op 60 kilo meter. Na de koffie met gebak en diverse massages, werd de tocht vervolgd naar Berg en Dal en Groesbeek waar al wat klimwerk waarneembaar was. Aan het be gin van de Zevenheuvelweg werden er groepjes van tien renners geformeerd en startte men voor de 'bergentijdrit' van ne gen kilometer. Zodra de renners herge- groepeerd waren, gingen zij op weg voor het laatste gedeelte van de rit. Bijna aan het eind -onder de rook van de brouwerij- bleek een valpartij toch nog een stempel op de toen reeds succesvolle toer te gaan drukken. Gelukkig bleef het bij wat schaafwonden en materiaalschade. Na aankomst op de brouwerij kreeg een ieder een aandenken aan de tocht uitgereikt en heeft de rondemiss, mevrouw Elise v.d. Horst, tot slot nog enkele mensen in de bloemetjes gezet. Op maandag 22 juni j.l. veroverde het eerste elftal van de F.C. Vrumona het kampioenschap in de tweede klasse van de zomeravondcompetitie in het district Zeist. Met nog twee wedstrijden voor de boeg was F.C. Vrumona met een puntenaantal van 14 uit 8 wedstrijden door de concurrentie niet meer in te halen. Ook de beslis singswedstrijd tegen het Belastingkantoor uit Zeist-waar- bij F.C. Vrumona aan een gelijk spel voldoende had- werd winnend afgesloten met een uitslag van 5-0 in het voordeel van de F.C. Vrumona. Het eerste elftal van F.C. Vrumona herhaalde hiermee de prestatie van vorig jaar toen men binnen een seizoen van de derde klasse naar de tweede klasse zomeravondcompetitie promo veerde. Het volgend jaar zal men in de eerste klasse zomeravondcompetitie moeten proberen de trilogie vol te maken. Na afloop van het duel op 22 juni ontving Arie Jansen een speciale trofee in de vorm van "De Bruine Voetbalschoen" dit als speciaal teken van erkenning voor zijn grote inzet waarbij de zeven door hem gescoorde doelpunten zeker hebben bijgedragen tot het behaalde resultaat.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 14