Nieuw kantoor in New York Bierconvent in Amsterdam Feestelijke ontvangst Boreel in Rwanda Door de succesvolle verkoop van Heineken bier in dc Verenigde Staten is een nog nauwere behoefte ontstaan aan een samenwerking tussen onze agent in Amerika, Van Münching Co.Inc.en ons concern in Nederland. Hiertoe is woensdag 27 mei het kleine kantoor van Heineken USA Inc., officieel geopend. Het kantoor is gevestigd op de 19C verdieping van een gebouw aan de Madison Avenue in New York en huisvest slechts twee medewerkers, de heer M.H. Rijkens die sinds 1 januari van dit jaar regional export manager voor Amerika is, en zijn secretaresse, miss Jean Perrine. De opening -middels de onthulling van een plaquette-werd verricht door mw. C. Heineken (de dochter van de heer A.H. Heineken) en de heer L. Van Münching jr. Hierbij waren HKH prinses Margriet, mr. Pieter van Vollenhoven, mr. J.H. Drost en een honderdtal afgevaardigden van het Nederlands/ Amerikaanse zakenleven aanwezig. Onthulling van de plaquette met als opschrift "The office Heineken USA Inc. was opened bij Charlene Heineken and Leo van Münching. Jr. on May, 27, 1981" Napraten door de eregasten. V.l.n.r. Prinses Margriet, mr. Pieter van Vollenhoven, mw. C. Heineken en dhr. L. Van Münching jr. Toespraak van de heer Bareel in Kigali Dansgroep in Gisenvi Ter gelegenheid van het afscheid van de heer M. Perin als administrateur délégué en het in functie treden van zijn opvolger, de heer M.W.F. Boreel bij Brasseries et Limonaderies du Rwanda 'Bralirwa S.A.R.L.'. vonden begin maart in Gisenyi en Kigali diverse feestelijkheden plaats. In Gisenyi staat de brouwerij, terwijl de frisdrankenfabriek en het hoofd kantoor in Kigali, de hoofdstad van Rwanda, zijn gevestigd. Rwanda is ongeveer een derde kleiner dan Nederland en ligt tussen Zaire, Oeganda, Tanzania en Burundi in Afrika. Het is een arm land vlak onder de evenaar en geldt met zijn viereneenhalf miljoen inwoners als zeer dicht bevolkt. Bralirwa is de enige bierindustrie in dit land en vormt een grote bron van inkomsten voor de rijksschatkist middels de bierbelasting. Bralirwa bottelt de frisdranken Coca-Cola en Fanta en brouwt het biermerk Primus. Heineken, 35% aandeelhouder van Bralirwa. levert deze brouwerij technische assistentie. Het Bierconvent is een internationale vereniging van bierliefhebbers die in 1968 werd opgericht door een aantal personen, die meenden dat er nog best iets gedaan kon worden aan de bevordering van de bier cultuur. Naast het bezoeken van brouwerijen en het houden van bijeenkomsten, kent men ook geregeld een prijs toe aan het beste bierglas dat in een bepaalde periode ontworpen is. Tevens publiceert men vrij regel matig geschriften over bier en ondersteunt men onder meer brouwers uit de Derde Wereld. Enige tijd geleden besloot men om in mei 1981 in Amsterdam een congres te houden en al snel werd Heineken benaderd met de vraag de helpende hand te bieden bij de voorbereidingen, hetgeen graag werd gedaanHet spreekt vanzelf dat de congresgangers ook onze vestiging in Zoeterwoude hebben bezocht, waar het gezelschap van grote bierminnaars, waaronder zich vele prominenten uit de hele wereld bevinden, bij De Hooiberg werd vereeuwigd. Ter gelegenheid van het bezoek aan Nederland werden nieuwe leden geïnstal leerd onder wie Joop Geesink alsmede de heren J.H. Drost en J. Th. Kappelle van Heineken. 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 13