Commercials op verzoek Goed nieuws uit Groenland Deelname Tomatin rond sS s Hoewel bioscoop- en televisie reclame zeer effectief is, wordt het gebruik van deze media dikwijls vermeden vanwege de hoge kosten. In vele, met name de kleinere, landen vormen de kosten om een kwalitatief goede film te produceren de overwegende factor om af te zien van het adverteren voor bier middels een t.v.- of bioscoop-commercial. De corporate advertising afdeling in Amsterdam heeft nu vijf commer cials ontwikkeld, die door Heineken agenten, deelnemende brouwerijen of brouwerijen die ons bier onder licentie brouwen, kunnen worden gebruikt. Elk filmpje heeft zijn eigen thema. Eén commercial legt de nadruk vooral op de goede kwaliteit van Heineken bier; in een andere film komt vooral de internationale popu lariteit naar voren; vooruitstrevende brouwmethoden zijn het onderwerp van de derde film; de inbreng van de familie Heineken sinds 1864 en de meer dan 100 jaar oude historie van Heineken zijn onderwerpen van de laatste twee films. Op verzoek kun nen videocassettes worden toege zonden, waarna men de commercial naar keuze kan opgeven. Ook de tekst kan in elke taal geleverd worden. Door het ontwikkelen van deze reclamefilms is de kans groot dat in vele landen van de wereld de mensen opnieuw met ons bier kennismaken. Dat Heineken een internatio naal biermerk is, zal u bekend zijn. Dat dit "internationaal" niet beperkt blijft tot grote landen als de Verenigde Staten, Frankrijk, Engeland en ettelijke landen in andere continenten, wist u waarschijn lijk ook wel. Sinds 19 juni is echter aan de lange lijst van landen waar ons bier verkrijgbaar is een specta culaire naam toegevoegd: Groenland, 's Werelds grootste eiland dat, geprojecteerd op de kaart van Europa, een afme ting heeft die van Noord tot Zuid gemeten een gebied bedekt als van Narvik in Noord-Noorwegen tot Nice in Zuid-Frankrijk. Dat er maar 45.000 mensen wonen zal ons kou-kleumende Hollanders niet verbazen; wel dat er 100.000 hectoliter bier wordt gedronken. Het zijn de droge lucht en de daardoor grote behoefte aan vocht enerzijds en de beper kende bepalingen ten aanzien van het gebruik van sterke dranken anderzijds die deze bieromzetcijfers kunnen verklaren. Voor een visvakantie in Groen land hoeft u nu dus alleen uw hengel nog maar mee te nemen, 't Is maar dat u het weet. Zoals u in Vers van 't Vat 3/81 al heeft kunnen lezen, heeft Heineken een 20% deelname verkregen in het aandelenkapitaal van Tomatin Distillers Company Ltd. De trans actie waarover wij toen schreven moest nog goedgekeurd worden door de aandeelhouders van Tomatin. Dit heeft inmiddels plaats gevonden, zodat wij u nu een over zichtsfoto laten zien van deze grootste malt whisky distilleerderij in Schotland, die een jaarcapaciteit heeft van circa 22 miljoen liter per jaar. Het grootste deel hiervan wordt geleverd aan andere distilleer derijen, die de Tomatin malt whisky gebruiken om hun eigen whisky- merk te "blenden". ttt ftttfmtttm? ut 5ISXIISXISSSIII

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 12