B.d.L. in Moundou bezocht door president Vrijdag 1 mei, in diverse landen een 'vrije' dag, werd door twee verschillende groepen uitgekozen om een bezoek te brengen aan onze vestiging in Zoeterwoude. s Morgens was het de heer RVisée die met circa vijftien medewerkers van Heineken België 'een dagje Zoeterwoude deed' om de gang van zaken in Nederland te bekijken. Tevens greep men de gelegenheid aan om kennis te maken met de mede werkers met wie men vanuit België regelmatig telefonisch contact heeft. Na een rondleiding en lunch keerden zij huiswaarts. Ook de medewerkers van de Mutzig brouwe rij, die deel uitmaakt van Heineken France S.A., benutten dit 1 mei weekend om op eigen initiatief een reis naar Zoe terwoude te organiseren. Zij reisden per trein en zouden direct na aankomst in Leiden onze vestiging bezoeken. Door vertraging kwamen zij echter twee uur te laat aan. Ondanks het feit dat hun kennismaking met Zoeterwoude eerst om zes uur 's avonds kon beginnen, werd toch een volledige rondleiding gemaakt. Om een extra Hollands tintje te geven aan deze ontvangst, had men een draai-or- gel voor De Hooiberg geplaatst, dat tevens als decor dien de voor de groepsfoto van de ongeveer 180 Mutzig mede werkers en hun partners. Zeventien jaar geleden bouwde Hei neken in samenwerking met C.N.F. (Compagnie Niger France) een brou werij in het Afrikaanse land Tsjaad. Al deze tijd is Heineken betrokken geweest bij Brasseries du Logone in Moundou. Zowel door het geven van adviezen op technisch gebied, als door het uitzenden van technische managers naar deze brouwerijdie vrij afgelegen ligt in het zuiden van Tsjaad. De brouwerij heeft een jaar capaciteit van 150.000 hectoliter per jaar en brouwt Gala bier, een lokaal biermerk, waarvan een kleine hoeveelheid ook naar het buurland Ka meroen wordt geëxporteerd. Om onder steuning voor zijn politiek te krijgen, bracht president Goukouni in maart een werkbezoek aan het zuidelijk deel van zijn land, dat zich tijdens de burger oorlog min of meer afzijdig gehouden heeft van het roerige noorden. Als gevolg van deze onrustige tijden is de B.d.L. brouwerij in de hoofdstad N'Djamena (circa 700 kilometer ten noorden van Moundou) dan ook al eni ge tijd gesloten. Na op 12 maart een bezoek gebracht te hebben aan twee andere grote ondernemingen, een siga- rettenfabriek en een katoenbedrijf. kwam de president met zijn gevolg President Goukouni tweede van links) en de directeur van B.d.L., de heer Cheurlin (derde van linkstijdens de rondleiding naar Brasseries du Logone, alwaar hij -in ijltempo- een rondleiding door de brouwerij maakte. Een van de twee in Moundou werkzaam zijnde Neder landers, de heerN. Doodeman, chef- mécanicien, maakte van deze ontvangst de foto. De ander is de heer T. Krebbeks, chef de fabrication. 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 9