Muzikale hulde voor ondernemingsraden In Vers van 't Vat nr. 2/81 hebben wij aangekondigd dat in de gezamenlijke overlegvergadering van de ondernemingsraden op 29 april jl.,aandacht zou worden besteed aan het 25-jarig bestaan van de ondernemingsraad binnen Heineken. De geza menlijke overlegvergadering was echter een uiterst serieuze zaak, waarin ondermeer de resultaten van Heineken Neder lands Beheer B. V. over 1980 en het Sociaal Jaarverslag ter spra ke kwamen. Verderop in dit nummer treft u een uitgebreid verslag aan van deze vergadering. Na afloop werd er evenwel stilgestaan bij het zilveren jubileum van de ondernemingsraden toen de Hei neken Fanfare de OR-leden een muzikale hulde bracht. Staande voor het ontvangstgebouw 'De Hooiberg' hoorden de leden en andere genodigden, onder wie de heer A.H. Heineken, het con cert aan. De ongeveer 70 man sterke Heineken Fanfare bracht verschillende marsen ten gehore, waaronder de bekende Heine ken Mars. Na afloop van het concert presenteerde dirigent Karei van Dijck het corps aan de heer Heineken. Het hele gezelschap verplaatste zich hierna naar binnen, waar gezamenlijk een aperi tief werd gedronken Na afscheid van de fanfare te hebben genomen, kregen de OR-le den en genodigden een koud buffet aangeboden. 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 7