Klaverjassen Touwtrekken Schaken Zeehengelen Badminton jeugdige leeftijd beslag te leggen op de tweede plaats. Ver weg van het punt rond de Hooiberg waar alles zich concentreerde, werkten de klaverjassers hun programma af. In de naar verhouding gigan tische bedrijfskantine was een klein hoekje afge schermd voor de 36 klaverjassers. Een aantal dat niet overeenstemde met het aantal inschrij vingen maar toevallig goed uitkwam, want nu waren precies negen tafels gevuld. De kaarters, afkomstig uit Amsterdam, Bunnik, Zoeterwoude, Zoctermeer en Den Bosch, speelden op individuele basis in tegenstelling tot voor gaande jaren toen men nog in teamverband speelde. Volgens wedstrijdleider Legius was dit dan ook de reden dat de opkomst niet bijzonder groot was. De sfeer leed er niet onder. Onder gezellig geroeze moes (hetgeen de Yorkshire terrier van een van de deelneemsters niet belette rustig verder te slapen) speelde men totaal zes partijen volgens het Rotterdams systeem. De tafelindeling was geloot en drie partijen werden telkens met een andere maat van dezelfde tafel gespeeld. Het hoogste aantal punten (10.732 en 7 marsen) wist de heer F. van Donselaar uit Bunnik te behalen. Acht teams hadden zich ingeschreven voor dit populaire onderdeel dat ook dit jaar veel publiek wist te trekken. De scheidsrechter van de Koninklijke Nederlandse Touwtrek Bond stond voor een niet eenvoudige opgave. "Met al dat publiek langs de lijn is het moeilijk te zien of er soms iemand van de toe schouwers mee saat staan trekken". Werd het toch bemerkt, dan volgde er snel een berisping van de arbitraire zijde. Dat de teams bij een latere partij soms met een andere samenstelling verschenen, heeft hij maar door de vingers gezien. "Dat hoort natuurlijk niet, maar daar moet de tegenpartij zelf op letten en er iets over zeggen". Over de capaci teiten van de touwtrekkers zei hij: "Soms was het erg rommelig, want dan werkte men elkaar binnen één team tegen, maar ik heb ook enkele natuur talenten gezien, die het touwtrekken helemaal onder de knie hadden. Het enthousiasme was in ieder geval groot en de sfeer bijzonder leuk!" Ietwat verslagen was de stemming bij de Amsterdammers, die na één ronde door twee rug blessures al moesten afhaken. De ploeg van Drankenhandel Nijmegen B.V. (die voor het eerst meedeed) schopte het verder en eindigde als derde. Tweede werd het uit intern transport mede werkers bestaande team Zoeterwoude E (er namen vijf ploegen van Zoeter woude deel, waaronder enkele gemengde) en de Bunnikse touwtrekkers zetten hun succes van vorig jaar voort en eindig den op de eerste plaats. Onverbiddelijk tikte de klok in het leslokaal de tijd voor de schakers weg. Iedere deelnemer kreee een kwartier om zijn tegenstander in een mat- stelling te manoeuvreren. Als er voortijdig geen beslissing was gevallen, werd diegene wiens tijd het eerst verstreken was, als verliezer aangemerkt. Dat deze korte tijd een druk op de zenuwen legde, bleek uit het nerveuze gelach dat vooral in het begin van de strijd soms te horen was. Het was een Amsterdams- Zoeterwoudse aangelegen heid bij dit onderdeel, waarbij slechts zeven spelers zich achter het bord hebben geschaard. Nadat de heren allen een keer tegen elkaar hadden gespeeld, bleven er drie kanshebbers met een gelijk aantal punten over. Na een spannende eindronde eindigde C.J. Verschoor uit Zoeterwoude als eerste, F.P.H. Bot en M.M.J. Valens(beidenook uit Zoeterwoude) kwamen respectievelijk op de tweede cn derde plaats. Ver van de vaste grond in Zoeterwoude, hebben de hengelaars dit jaar hun geluk op zee beproefd. Aangezien het visseizoen op de binnenlandse wateren nog niet geopend was, werd in de Noordzee een spectaculair alternatief gevonden. Gewapend met aas, hengels, lood. molens, maatlat, weeg schaal, lunchpakketten enzovoort, werd al vroeg in de ochtend vanuit Scheveningen het ruime sop gekozen. Veertig hengelaars met aanhang, hebben op een rustige zee met een klein zonnetje (later op de dag ook regen) het aas uit geworpen. Dat er in de Noordzee nog de nodige vis zwemt, blijkt uit de ruim 123 kilo die men met elkaar boven water heeft gehaald. De heer Geleen uit Den Bosch heeft met 5710 gram de grootste bij drage aan deze gezamen lijke vangst geleverd, op de voet gevolgd door de heer Romein uit Zoeter woude met 5700 gram. Dat de hengelaars een sportieve en gezellige dag hebben beleefd, blijkt uit de woorden van één van hen: "Als het aan de vis- ploeg ligt, is het volgend jaar: zelfde plaats, zelfde tijd en zelfde schip." De twaalf dames en negen tien heren die aan het bad- mintontoernooi deelnamen waren ondergebracht in de "Eendenkooi", een sport centrum in Zoeterwoude. Daarmee werd dit onder deel wat geïsoleerd van de rest van de activiteiten, maar had als voordeel dat over een goede badminton- accommodatie beschikt kon worden. Ook het bad minton werd op indivi duele basis gespeeld. De kleine schare suppor ters zag deelnemers uit de vestigingen Zoeterwoude, Zoetermeer. Bunnik en Den Bosch tussen de lijnen komen. En hoewel uit het zicht, hebben de bad- minton-deelnemers zich zelf een plezierige en spor tieve dag bezorgd. Dat is uiteraard mede dankzij de organisatie gebeurd. Joop Wessels, de coördi nator voor dit onderdeel: "De wedstrijden verliepen vlot, het ging echt lekker. En voor wat betreft de algehele organisatie: drankjes, lunchpakketten en vervoer, alles was piek fijn geregeld. Wij hebben

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 5