Biljarten Voetbal Tafeltennis spanning. Dat vond zijn oorzaak in de opzet: er was geen sprake van specifieke finalepartijen, zodat nadat alle wedstrijden gespeeld waren de stand werd opgemaakt. In de op één na laatste wedstrijd was die stand al bekend: HBM won eenvoudig met 3-0 van Zoeterwoude 1 Pluvius bleek een kwel geest voor de verdediging van Zoeterwoude: de op het doornatte veld door schietende ballen waren een grage prooi voor de alerte HBM aanvallers, de statisch spelende Zoeter woude verdedigers wisten er geen raad mee. Evenmin als trouwens de aanvallers van de grootste Heineken vestiging: zij creeërden zich in twee maal 15 minuten voetbal hoege naamd geen enkele kans. De frisse elf van Vrumona werden tweede achter HBM. klassement geen al te hoge ogen gooiden, een wel gemeend compliment: Het gaat op de concern sportdag uiteindelijk om de lichaamsbeweging en dan is het meedoen belangrijker dan het winnen! Door een deur gescheiden van het rumoer in de Hooi berg (het ontvangstgebouw was de plaats waar sporters en supporters met een drankje konden bij komen van het sport- geweld), heerste er stilte in de filmzaal. Uit het bordje 'niet storen' op de deur bleek wel dat supporters hier ook niet zo welkom waren. Achttien paren concentreerden zich op hun kaarten en probeerden telkens opnieuw hun bod waar te maken. In acht ronden van elk vier spellen moest een zo hoog moge lijk puntentotaal worden behaald. De kwaliteit van het spel deed niet onder voor het animo van de spelers. Wedstrijdleider, de heer C. van Zenderen uit Bunnik. heeft er een grote klus aan gehad het schema sluitend te maken. Dat hem dit goed gelukt is, blijkt uit het feit dat de afwerking van de spellen op rolletjes liep. Ieder paar had een stencilt je waarop de namen van de tegen standers en het spel kaarten vermeld stond, zodat zonder problemen van tafel kon worden gewisseld. Het paar dat bij het bridge de beste prestaties heeft geleverd, bestond uit de heren R.E. Hinze en A.J.F. Bontje uit Zoeter woude. ook prompt gebeuren: hij was vergeten de lijst te raadplegen met het aantal caramboles dat hij al had gemaakt. Wanneer men dan ook een biljarter een flinke misstoot zag maken, gebeurde dat meestal niet uit onkunde maar vanwege de 50%-regel. Na de voor ronde werden de negentien winnaars eerst aangevuld met de beste verliezer en later met de drie beste verliezers die uit de verlie zersronde tevoorschijn kwamen. Het toernooi verliep zeer voorspoedig. "De mensen spelen beter dan was voorzien. Dat Dat komt duidelijk door het materiaal waarop zij spelen: die Princesse biljarts zijn ronduit fantas tisch!". was de verklaring van de heer N. Kop uit Den Bosch hiervoor. Winnaar werd J. Broomans uit Zoeterwoude. Aangekleed met fleurige parasols en voorzien van een buffetje, diende het kroonkurkmagazijn als arena voor de tafeltennis sers. Op de vijf tafels flitsten de ballen heen en weer. Ook op dit onder deel werd individueel gestreden. Ingedeeld in poules, ging men na de eerste ronde door in een winnaars- of verliezers poule. Volgens dit systeem kwam iedere speler minstens zeven keer aan bod. De winnaars van de winnaarspoules speelden dan nog de finales, waarna de heer F. Knoop uit Zoeterwoude als sterkste uit de bus kwam. De zoon van de heer Van Offeren, Harold, wist ondanks of misschien juist dankzij zijn Wie tijdens de sportdag de kantoorhal binnenliep, dempte meteen vol ontzag de stemDe doorgaans vrij kale hal was namelijk het decor geworden voor de bedachtzaam handelende biljarters. Van de prach tige biljarts en de daar boven hangende koper kleurige lampjes ging een welhaast rustieke sfeer uit. Het af te werken schema was gebaseerd op de 38 inschrijvingen. Geen al te groot aantal als men bedenkt dat ook niet PV-leden meededen, maar bij dit onderdeel hadden enkele biljarters verstek laten gaan van wege de individuele opzet. De biljarters speelden aan de hand van het door hen zelf opgegeven aantal gemiddelde caramboles, dat door de organisatie met 20 was vermenigvuldigd. Spelers van verschillend kaliber deden mee: zo varieerde het "gemiddel de" op deze dag van 15 tot 1000. (De speler met het laatstgenoemde aantal heeft overigens uit tijds- en sportiviteitsover wegingen de dag band- stotend doorgebracht). Verdere voorwaarden waren dat een partij in veertien beurten uit moest zijn en dat men zijn opgegeven gemiddelde niet met 50% mocht over schrijden. op straffe van diskwalificatie. Een van de Bossche deelnemers, die te zeer in het vuur van het spel was verdiept, zag dit Voor het voetbal hadden zich zeven teams inge schreven: de vestigingen Amsterdam, Leeuwarden. Zoetermcer, Bunnik en Zoeterwoude -met twee teams- stuurden hun elf beste balkunstenaars de wei in. Daarnaast speelde er ook een horeca-team in het toernooi mee. In een competitie, waarin alle ploegen éénmaal tegen elkaar uitkwamen, bleek HBM uit Amsterdam de sterkste. Het slot van het toernooi werd door twee zaken gekenmerkt: een langdurige hoosbui, die het voor spelers en publiek niet bepaald aantrekkelijk maakte, en het gebrek aan

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 4