WELKOM HEINEKEN op de SPORTDAG -Regen spelbreker buitensporten- SPORTDAG NIEUWE STIJL ORGANISATORISCH SUCCES Marathon v Zoeterwoude vormde op 23 mei jongstleden tijdens de concernsportdag het strijdtoneel voor tien sporten. Twee nieuwe onderdelen hierbij waren het schaken en de mini-marathon. En het decor was in feite nieuw. Vorig jaar won Rotterdam het Bronzen Brouwerspaard; de meeste Rotterdammers zijn nu echter werkzaam op de vestiging Zoe terwoude. Vandaar dat de personeelsvereniging ter plaatse de organisatie ter hand nam. En niet voor het laatst, naar het zich laat aanzien. Kostenbesparing treft ook de sportdagen het gebruik van bestaande accommodatie, zoals Zoeterwoude die kan bieden, ligt dan voor de hand. Op deze en volgende pagina's een (beeld)verslag van deze sportieve ont moeting der vestigingen, die dit jaar voor de 22e maal werd gehouden. Ruim dertig lopers hadden zich ingeschreven voor de "mini-marathon". Een nieuw onderdeel op de sportdag, dat trimmers en "echte" atleten over een parcours van drie kilo meter, dat twee maal diende te worden afgelegd, voerde. DeheerK.Th.W.M Bakx gaf rond twee uur het startsein. Na twee mislukte klikken van het startpistool moest een schreeuw het schot vervangen. Al voor de start was duidelijk geworden dat de brouwerij-loop op het scherp van de snede beslist zou worden: Ruud Righolt, gekend marathonloper en als hij niet loopt werkzaam op de afdeling informatie en documentatie in Amsterdam, zag tot zijn verrassing een aantal meter, dit was eigenlijk iets te veel voor me". Toch dwong hij de echte stayer Righolt tot een uiterste prestatie: "In de tweede ronde liep hij een keer bij me weg. ik pakte hem terug en ging door. En hij kwam later toch weer terug. Uiteindelijk hebben we de laatste vierhonderd meter sprintend afgelegd," verklaarde Righolt. Een sprint waarin Douma het pas in de laatste honderd meter moest afleggen. Behalve deze twee top-lopers liep er ook een aantal "lief hebbers" de twee voor geschreven rondjes. Onder hen oud-Vers van 't Vat hoofdredacteur Walter Bruggeman. Voor hem en die anderen die in het professioneel uitgedoste concurrenten onder het start-doek verzameld. Onder de deelnemers was ook een dame: Corry Hoogeveen van de verkoopbinnendienst horeca in Zoeterwoude. Zij zou op een knappe 17e plaats binnenkomen in een tijd van 21 minuten en 38 seconden. Toen waren Ruud Righolt en zijn opponent-tot-de-laatste- meters Bo Jan Douma van de interne accountants dienst in Zoeterwoude al zeven minuten binnen. Na een eerste doorkomst in 7 minuten 34 - Righolt en Douma liepen toen nog zij aan zij - finishte Righolt als-eerste in 14.34. Douma kwam op 4 seconden binnen. Beiden zouden, toen zij eenmaal weer bij adem waren, verklaren dat de afstand geen zes kilometer was geweest. Desalniettemin voor Douma te ver: "Ik loop vooral de midden afstanden. 800 en 1500

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 3