:W:V. Nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen van Heineken N.V **r Personeelsblad van Heineken 10 13 18 19 20 22 24 26 28 32e jaargang nr. 5 Juli 1981 Verschijnt 10 x per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-81 48 70/ 81 42 88/81 42 49 Redactie: E.C. Bouwmeester (hoofdredacteur) Yvonne van Stek-Sanders Harriet Peteri Redactiecommissie: Mr. J. Th. Kappelle H.F.M. Coebergh R.G.H. Elfrink G. Kuhlman Mr. L.M. Pahud de Mortanges Ir. J.B.R. Schwietert J. Siep H.A.H. Verlinden Correspondenten Amsterdam (Stadhouderskade): J.A. Schiphorst Amsterdam (Mauritskade): R.G. Louwinger Arnhem: L.J. van Rhijn Bunnik: J.N.A. Groenendijk Hattem: A.J. Voortman 's-Hertogenbosch: C. Timmers Leeuwarden: B.W. Siemens Rotterdam (Crooswijksesingel): A H. Pols Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: H. Klein Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toege staan na verkregen toe stemming van de concern stafdienst Public Relations, tel. 020-70 22 57. Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 7/81 dienen uiterlijk 24 juli en voor 8/81 uiterlijk 27 augustus a.s. bij de redactie aanwezig te Baron H.H. Thyssen-Bornemisza is benoemd tot opvolger van Jhr. O.A.E.E.L. Wittert van Hoogland, die tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heine ken N.V. is afgetreden als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Heineken N.V. De heer Thyssen-Bornemisza is sinds januari 1966 lid van de Raad van Commissarissen van Heinken N.V. Bij de voorpagina: Zodra het startsein is gegeven, gaan de deelnemers aan de mini-marathon (een nieuw onderdeel op de concern sport dag) er vandoor om zo snel mogelijk de zes kilometer af te leggen. Geheel links Ruud Righolt. die winnaar werd. Meer over de sportdag op de pagina's 3 tot en met 6. Bij de achterpagina: Foto van een café-interieur in het begin van de jaren dertig. Colofon en inhoud Terugblik op de concern sportdag in Zoeterwoude Feestelijk tintje rond 25 jaar OR bij Heineken Berichten uit het buitenland Activiteiten van de diverse verenigingen Wat is er te zien in de omgeving van de Van der Helststraat? Van ei tot volwassen havik Bedrijfsnieuws met onder meer nieuw etiket Elske; gepensioneerdentocht Z/Wou; Pur werd Sourcy; het verrichten van audio- metrische metingen D. van der Plas: als een vis in het water met zijn catamaran Inconveniëntentoeslag Eén uit 6-duizend: B.E. Biervliet uit Amsterdam Parlant du vin: wijngebied de Rhóne Ideeënbus met verschil lende hoge beloningen èn een uitreiking van f 10.000,- Jubileum en afscheid Kroniek Proost Vatvaria met zomer- tekenwedstrijd voor de kinderen 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 2