v>v a a ©00 e a •v «yi-xX M-tfti! HUWELIJK Den Bosch: J.A.J. Siegers (legkelder) met mw J.W. Trommelen Mw S.A.M. Koeken (brouwerij algemeen) met J.J.W.C.P. van Loosbroek Horecagbieden H.C. Prins (expeditie, Utrecht) met mw M. de Weyer R. Teunissen (expeditie, Utrecht) met mw G. Bolio Zoeterwoude C.W.J. Duivenvoorden (opleidingen) met mw H.J.P. Dekker Mw M.A.P. de Jong centraal technische dienst landelijk) met met P. Zaalberg M.C.J. Vermeulen (planning control bier) met mw E.M. van Saarloos (public relations) A.J. Centen (centrale training en vorming technische opleidingen) met mw N. Beurskens J.L. van Zon (physieke distributie) met mw J. Straasheim (centrale debiteurenadministratie) GEBOORTE Amsterdam: DianaJ.,d.v. l.R. Belfor (bottelarij) Brahim, z.v. M.B.L. Affkir (bottelarij) Den Bosch: Linda, d.v. J.W.A. de Werdt (ziederij) Yvette, d. v. mw. P.J.J. Jansen- Verhoeven (bedrijfsbureau) Kervin, z.v. H.A.J.M. v.d. Meijdenberg (bottelarij) Frank, z.v. M. v.d. Beek (bottelarij) René, z.v. A.M. van Overbeek (intern transport) Horecagebieden: Raymond D.C., z.v. A. Kaspers expeditie, Groningen/Friesland/Drente) Rotterdam: Kimberley, d.v. mw M.C. de Haan- Liesting (export transport afdeling) Zoeterwoude ArthurC.E., z.v. M. Melissen (marketing onderzoek) Bianca, d.v. mw H.M.H. Bieringa-v.d. Meer (kantoor kantine) Corinne, d.v. J.H. Konijnenburg procestechniek) Stèfan, z.v. mw J.W. Steenbergen- Schildwacht interne accountantsdienst) Kirsten, d.v. F. Engels (literatuurvoor ziening) Samir, z.v. B. Sabeg bottelarij Uijsal A., z.v. H. Yilmaz bottelarij Miranda, d.v. J. v.d. Mark (garage werkplaats Madelinde C., d.v. J.M.A. Wesselingh (bouwkundige werkplaats) Inge, d.v. J. Batelaan (bottelarij) Adriaan-Jan J.M.z.v. M.A. van Zetten bottelarij Margreet, d.v. M.J. Fleurkens (verpakken) Esther A.M.d.v. J.L.S.M. de Graaf (elektrotechnische werkplaats Ozlem. d.v. E. Emeni (bottelarij) Wiesje, d.v. R.A. Huisman (storings dienst) Naomie M. d.v. M.L.J. Kroon bedrijfsburo) Rendy S., z.v. V. Morais, (bottelarij) Patrick D., z.v. K.A. van Beek (mechanische werkplaats) Debora, d.v. H. v.d. Lee bottelarij Cornelis J.J.z.v. C.C. van Zeist kwaliteitsdienst) Dennis, z.v. H. Ayas (bottelarij) GESLAAGD Amsterdam: R. Leemhuis fmachine werkplaats) voor AVAL-lassen TIG-TA en TD. Rvst; G. van Rheenen (machine werkplaats) voor AVAL-lassen TIG-TA: E.H.N. Verheyen energie en storings dienst) voor Klimaatbeheersing en Koel techniek KTA; P. Rieder (belading) voor heftruckrijden EVO; R. Laarman garagevoor Vervoer gevaarlijke stoffen over de Weg EVO; M. Nijziel (elektrotechnische werkplaats) voor ioniserende Straling Cl-A. Voor Elementaire Informatieverzorging PBNA zijn geslaagd: mw. M. Telmoudi-Pietersma, mw. K. Masmeijer, mw. Y.H. Wildschut- Holtackers (plaatselijke administratie); J.W. Kortenoever interne accountants dienst) voor Inleiding Elektronische Informatieverwerking PBNA; mw P.M. v.d. Born-Nieuwkerk fplaatselijke administratie) voor Praktijk diploma Boekhouden. Den Bosch: Voor Elementaire Informatieverzorging PBNA zijn geslaagd: mw J.P.C. Vink plaatselijke administratie), J.B.M. Brummen en H.J. v.d. Heuvel physieke distributie). Voor Inleiding Elektronische Informatieverwerking PBNA: mw E.C.M. van Eeuwijk en W.J. de Voigt (plaatselijke administratie). Bunnik: E.E. Effendi (physieke distributie) voor Elementaire Informatieverzorging PBNA. Horecagbieden: A.W. Th. Brabander (administratie, Den Haag) voor Praktijkdiploma Boek houden; J.H.P. Monden (administratie, West-Brabant/Zeeland) voor Inleiding Elektronische Informatieverwerking PBNA. Zoeterwoude: J. Th. M. Wagemakers (water milieu) voor het Hoger NVA-diploma Techniek Afvalwaterbehandeling en Water kwaliteitsbeheer. Voor het diploma Levensmiddelen, microbiologie en hygiëne zijn geslaagd: N.G.M. Duijn (brouwen). P. Dijkhuizen (brouwen), G.J. v.d. Flier (dienstgebouw), A. den Haas (opleidingen), W.F. Heijmans (kwaliteitsdienst), A. Kooij (brouwen), H. Overdijkink (brouwen), J. de Ruiter (opleidingen), L. Stello (dienstgebouw), J.M. Wit (verpakken) en G.C.M.J. Vermeulen (proefbrouwerij). J. Broekmans automatiseringsgroep voor Informatica I. 1; B.J. Douma (interne accountantsdienstvoor Moderne Bedrijfsadministratie; F. Engels (documentatie centrum) voor diploma D. Voortgezette Opleiding Bibliotheken); R. Grootenhuys (administratie algemeen) voor slot- examen N1VRA; G. van der Hoeven automatiseringsgroepvoorT. 2 Cobol. Voor de cursus Elementaire Informatie verzorging PBNA zijn geslaagd: mw A. v.d. Born, N.C.C.M. Deckers, mw M. Ibanez-Munoz, mw. T. Rotmensen en K.J.A. van Veen (plaatselijke administratie), mw. H.J. van Egmond en mw J. v.d. Steen-Willemse automatiseringsgroep P. Groenendijk (planning control produktie bier), mw L. Haverkamp-de Vos en W.F.M. Kerkvliet (bedrijfs bureau). Voor de cursus Inleiding Elektronische Informatieverwerking PBNA: A. v.d. Ben (plaatselijke administratie), B.J. Douma (interne accountantsdienst). 26 P.J. Jansen en J.A.M. Schavemaker (centraal mutatie centrum), L.S. Koekkoek, M. Koster en J.B. Kooien (automateringsgroep), R.C. Koning centrale salaris admini stratie), A.A.M. Postma en N.J. Verkleij (planning control HTB P.M. van Veelen en J. v.d. Zwaan (afdeling bijzonder beheer), mw P.M. Witte (physieke distributie). Voor het E.H.B.O.-diploma: S.W. de Vries, H.G.M. Verhoosel (interne dienst); F.A. Streep (garage); D. v.d. Draay en H. Weeda (energie- dienst); B. Verweij, R. Thonhauser, E.J. Trijzelaar, L. Szabo (energie- en storingsdienst); C. Westmaas, J.C. Dol, M. Poot. P.B. Lobbe (intern transport); R. de Vries, H.S. Wijnaldum, W.S. Schravesande (portiers en bewakingA. Talmon (brouwen); B. Vork, L.H. v.d. Steeg. H.J. Siegers, C.G. v.d. Schoor, A.M.B.N. Rooyakkers, E. Koopman, B.R.M. Hulsman, J.M. Gerhards, M. Plug, S. Bouwmeester (bottelarij). Voor het diploma Smeertechniek: P. Rijswijk, J A. Fainha da Cruz, H. Kranenburg, K.A.C. Keizer, A.J. Hogewoning, C.K. Sadi (energie- en storingsdienst). Voor het diploma Ioniserende Straling A CI-A: M.J. Fleurkens, C.J. Koppen, D.J. vonZboray, J.W. Smit (verpakken). Voor het diploma T.I.G.- Lassen TB: R. Prins, A.N. van Duijvenvoorde, R. Louwrier (mechanische werkplaats) Voor diploma Meet- en Regeltechniek: H. Freije (dienstgebouw), Th. J.M. van Emmerik, B. du Mortier (energie- en storingsdienst), A. van Duijn, B.R.M. Hulsman (bottelarij), C.J. Kammenga, C.H. Zevenhoven (mechanische werk plaats), J. Rotmensen dienstgebouw J.L.S.M. de Graaf (elektrotechnische werkplaats). Voor het E.V.O. diploma: R. Mes, H.M. van Stokhem, A.C. Keijzer. L.C. v.d. Plas, J.H. Schonewille, J.M.A. van Breda, Th. C.J. Dekker, D.C. Zandbergen (magazijn en intern transport). ONZE DIENST VERLIETEN Den Bosch: Mw A.W.J. v.d. Wiel-van Oort (interne dienst) Horecagebieden: H.J. Frauenrath (expeditie, Limburg) M. Mulder expeditieOverijssel/ Veluwe) Mw E. Jansen-v.d. Bos (interne dienst, Rotterdam) A. Flach (magazijn, Rotterdam) J.W. van Dijken (expeditie. Rotterdam) Mw M. Admiraal-Veldman (admini stratie, West-Brabant/Zeeland) Rotterdam: MwV.L.M. Brand-Elmzoon (export transport afdeling) Zoeterwoude: F.L. van Rooyen project en engineering Mw J. Gideonse-Pelster (centraal tekeningen archief) Mw W.A. Hulsbos-Lievaart (centrale training en vorming) V.C. Kuling (ontwerp analyse) Mw. H.M.H. Bieringa-v.d. Meer (kantoor kantine) MwJ.W. Steenbergen-Schildwacht (interne accountants dienst)

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 26