C.P.A. Verkennis f975,- K.A.L. van Heijnsbergen f 925,- R. Lobato Herrera f700,- L. v.d. Bogaert f400,- A.P.A. Verbeek f400,- W.A.A.M. Leytens f300,- P.N. de Jong f270,- H.J.M. Willems f250,- Den Bosch De heer Verkennis, groepsleider storingsdienst, heeft een idee ingediend om eindschakelaars bij pal- letizers en depalletizers van col. X te vervangen door benaderingsschakelaars. Gevola: minder sto- Den Bosch De heer van Heijnsbergen, werkzaam bij intern transport, stelt voor het bandstaal om de fustenpallets te vervangen door plastic strip pen. Dit werkt tijdbesparend en is bovendien veili ger. Den Bosch De heer Lobato Herrera, produktiemede- werker, heeft een idee ingediend m.b.t. een constantere toevoer van lege flessen, zodat er minder storing optreedt. Den Bosch De heer v.d. Bogaert, produktiemedewer- ker. heeft voorgesteld om bij de dozenin- pakmachine de inpakramen te voorzien van gelei ders. Dit werkt rendementsverbeterend en geeft minder verlies aan verpakkingsmateriaal. A-s, Den Bosch De heer Verbeek, werkzaam in de E.T.W., heeft een idee ingediend m.b.t. modificatie van de ont- stapelaars. waardoor deze een hoger rendement op leveren bij de 50 cl. flessen. Den Bosch De heer Leytens, werkzaam in de elektro- V' technische werkplaats, heeft voorgesteld om de rinsers te laten stoppen door het afschakelen van de koppeling, zodat de hoofdmotor blijft draai en. Hierdoor kan de snelheid van de rinser trapsge wijs geregeld worden. Dit geeft verminderde fles- senbreuk en minder slijtage van motoraanloop- schakelaars. Bunnik De heer de Jong, werkzaam in de mecha- Bk 9 nische werkplaats, wordt beloond voor zijn idee om een beugel aan te brengen bij de door- voerketting van de ontdoppers. De beugel voorkomt dat de ketting omhoog kan komen. Hierdoor wordt een vroegtijdige slijtage van de ketting voorkomen hetgeen jaarlijks een flinke besparing oplevert. Den Bosch Het idee van de heer Willems. storingsmonteur, betreft het verhelpen van problemen bij het ther misch uitvallen van de depalletizer en daarnaast het voorkomen van kromme harkstangen. E.e.a. werkt rendements verbeterend Amsterdam .A. S\ootstra, energie- en storingsdienst f 150,- G J. Knobbe. energie- en storingsdienstf 100.- J.S.M. Steur, keldersf 50,- Bunnik P.N. de Jong, mechanische werkplaats f 75.- D.E. Turksema. verpakken f 50.- Hattem H. Kers, verpakken f 30,- 's-Hertogenbosch A.J. Schellekens, storingsdienst f 150.- E. de Gouw .intern transpor! f 100. F. de Leur, bottelarijf 100.- R.A. Sweeb, bottelarijf 100.- G. v.d. Bruggen,gislkelderf 100. J.A. Roemer, bottelarijf 75. J. v.d. Besselaar.storingsdienst f 75. A.P.A. Verbeek, elektrotechnische dienst f 50.- G. v.d. Wijst, bottelarijf 50.- G. Weber. centraal magazijn f 45.- W. Erkeland. legkelderf 40.- A.J. Snijders, bottelarijf 40. C.F.Th. Hendriks, verpakken f 40. P.H..1Rooyakkers, bottelarijf 40. P. Stuiver, bottelarijf 40. W. Erkeland, legkelderf 40. J. v.d. Leest, bottelarijf 40.- A. Smits, storingsdienst f 35,- J. Verheijen, poortcontrolef 30.- Zoeterwoude J. delaCruz/A. v.d. Meer, storingsdienst f 150,- Hde Jongmagazijn en intern transport f 100,- J.P. MolIenbrok,i/oring«//e/wrf 85,- G.W.J. de Groot, storingsdienstf 50.- H. v.d. Horst, bewaking f 50.- Een ieder kreeg een geschenk uil de hij de beloning behorende groep. Amsterdam L.C.J. v.d. Bergh, energie- en storingsdienst f 25,- M.C. Kamsteeg, kaartkamerf 25.- J.P. van Boom, gistkelderf 25.- W. Kleton, intern transportf 25,- 's-Hertogenbosch H. Linschoten, bottelarijf 25,- L. Lobato Herrera, bottelarijf 25,- G. v.d. Broek, bottelarijf 25,- J. Berrevoet, bottelarijf 25,- J.T.T. Kerssen, storingsdienstf 25,- GvdWijstbottelarijf 25- C. Geerts. bottelarijt' 25,- CAK retéin tem transport f 25,- W. Erkeland, legkelderf 25,- GJADa me nlegkeldert' 25,- E. v.d. Thillart, bottelarijf 25,- EThelenpoortcontrolef 25- G. Hulsken, bottelarijf 25,- H. Smit, intern transportt" 25,- H. Smit, intern transportf 25,- H. Smit, intern transport f 25,- W. Erkeland, legkeldert' 25,- J.M. v.d. Berk. centraal magazijn f 25,- P.G. v.d. Bersselaar, storingsdienst f 25.- CGMAdamsbottelarijf 25- R.A. Sweeb, bottelarijf 25,- C. van Genuchten, storingsdienst/ L. van Bijnen,ziederijf 25,- F. de Brouwer/J. Crijns, bottelarijf 25,- A. Menses/W. Schildhuis, intern transport f 25.- G. van Eeten/M.J. v.d. Koevering, intern transport f 25.- A. van Run, legkelder/A. Diks, bottelarij/ J. Veldhuizen, bottelarijf 25.- W.M. Krete/C. Scheepens/ K.G. v.d. Bogaert, helder bier kelder f 25- Zoeterwoude A.H. Wentink, brouwen f 25,- P. Willemstein, brouwen f 25.- M. Haak, mechanische werkplaats f 25,- M.M.C. v.d. Meulen, garage werkplaats f 25,- B. Dros, brouwen f 25.- W.F. Wessels, bottelarijf 25,- B. Viele, bottelarijf 25,- Th. Hesselink, brouwen f 25,- A. Noorbeek, brouwen t" 25,- L.H. Mosterddijk, storingsdienst f 25,- F.C. v.d. Zijden, centraal magazijn f 25,- F.M. Kappelhof, mechanische werkplaats f 25,- T.J.M. Emmerik, storingsdienstf 25,- H. Weeda, energiedienst f 25,- R. Huisman, storingsdienstf 25,- Horecagebieden Th. v.d. Ven, administratie Midden Brabant f 25.- W.G.A. Barthel, vertegenwoordiger Amsterdam f 25, 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 23