1Cóte Rótie A.C. - circa 7 km bene den Vienne. Is de noordelijke wijn gaard van het Rhónegebied en beslaat ongeveer 60 hectare aanplant, ver deeld over de Cöte Brune en de Cóte Blonde. De legende wil dat in de middeleeuwen een vader als eigenaar van een groot wijngoed bij de verde ling aan zijn beide dochters bepaalde, dat de bruinogige donkere schoonheid het deel zou krijgen met de roodachti ge - bruine - ijzerhoudende aarde, ter wijl de blonde dochter voortaan het lichtgekleurde deel met de mergelbo- dem haar eigendom mocht noemen. Wat ons vandaag interesseert en met deze legende tot nadenken stemt, is dat over slechts 2 kilometer lengte zo grote verschillen in ondergrond kun nen bestaan, waarbij we opnieuw vaststellen dat het zo moeilijk is de kwaliteitseisen voor een appellatie te omschrijven. Opvallend is hier ook nog de wijze van snoeien en opbinden van de wijnplanten. De twijgen van drie stokken worden tot een pyramide samengebonden op drie staken wat aan deze terraswijnbouw een bijzon der aspect geeft. Van de Cöte Rótie komen delicate wijnen die men wat tijd op fles moet gunnen om er dan vooral van te genieten bij vlees met krachtige sausen. 2. Condrieu A.C. - circa 12 km zui delijk van Vienne. Onder deze bena ming mogen uitsluitend witte, uit de Viognierdruif gewonnen, wijnen in de handel gebracht worden. Ze zijn sec of demi-sec. Ter plaatse worden ze vooral aanbevolen bij riviervissen uit de Rhone, met als specialiteit 'Quenelles de brochet a la lyonnaise' Dit heerlijke gerecht wordt gemaakt van fijngestampte snoek vermengd met deeg van eieren en niervet, over goten met een Nauticasaus. Voor de liefhebbers heb ik het precieze recept beschikbaar. 3. Chateau-Grillet A.C. - Een witte wijn die u eigenlijk alleen maar ter plaatse kunt kopen en dan nog tegen veel te hoge prijzen. Het betreft hier het kleinste wijngebied (twee hectare) met een eigen A.C. Op de smalle ter rassen van Chateau Grillet staan soms maar een of twee rijen wijnstokken. 4. Crozes Hermitage A.C. - We zijn dus de rivier overgestoken en bevin den ons nu aan de linker oever van de Rhöne. Rond de dorpjes Crozes, Tain, Mercurol, Chanos-Curson, Beaumont-Monteux enzovoort wor den hier zowel witte als rode wijnen geproduceerd die herkenbaar zijn aan een licht toontje de goüt de terroir, een bittertje waaraan we even moeten wennen. De rode Crozes Hermitages worden uitsluitend gewonnen uit de Syrahdruif, terwijl de Marsanne en de Roussanne de most leveren voor de witte. Beide zijn aangename frisse wijnen die wel een poosje bewaard kunnen worden maar toch niet al te oud gedronken moeten worden. Men moet de Crozes Hermitage dan ook vooral niet verwarren met: 5. Hermitage A.C. - Een wijn waar van ik zeg: nooit jong drinken, want dat is doodzonde. Een goed gevinifi- ceerde Hermitage vraagt wel 6 a 8 jaar flesrijping, maar dan heeft u ook een kwaliteitswijn die jarenlang als een van de beste van Frankrijk heeft ge golden. Reeds 400 jaar voor Christus werd hier wijn verbouwd. De Syrah groeit hier op een granietbodem. De ze combinatie geeft een krachtige rode wijn die voor velen een verras sing zal zijn en dat niet alleen in kwa liteit, maar ook in de naar verhouding lage prijs. In onze prijscourant wordt een Hermitage 1972 aangeboden voor f 19,95 bruto. Een wijn die nog in vol le ontwikkeling is en pas over een jaar of tien zijn volle rijkdom zal to nen. Vergelijk die nu eens in prijs met een hoge Bourgogne uit dat goede oogstjaar van een vergelijkbaar kwa liteitsniveau. De witte Hermitages zijn minder be roemd. Ze zijn delicaat van smaak met een rijk bouquet, mits jong gedronken. Dat vind ik ten minste. De wijnbouwers ter plaatse zeggen dat een witte Hermitage best wat ouder mag worden. Laten we er niet over twisten. Zo dikwijls zult u de Hermi tage Blanc nu ook weer niet tegenko men. In een volgende Parlant komt er nog veel wetenswaardigs over dit vol waardige wijngebied met zijn vele verrassingen voor de liefhebbers. Ga er maar vast een beetje aan wennen, lezer, dat naast Bordeaux en Bour gognes nog andere mooie wijnen kun nen worden betrokken. 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 21