der Plas fï? isr rtuigen. De stranden zijn bezaaid met zon- en zee-aanbidders, ui kiest als vaarwater en de branding als speelvijver, iie een technische productie-opleiding krijgt. Het te vergoeden bedrag wordt name lijk bepaald op basis van f 15,- per ton waterverplaatsing. Dit heeft dus al leen zin voor tankers. Je moet dus wel all risk verzekerd zijn." Een all risk verzekering is voor deze sport zeker geen overbodige luxe. Materiële schade komt vrij veel voor en de on derdelen zijn erg duur. Voordat je de eerste keer de zee opgaat, komt er een keurmeester langs. Deze kijkt de boot het zeewater den gekocht heeft. Deze tochten zijn zeer sportieve ondernemingen. De gehele dag wordt er gezeild, 's avonds wordt er in de kroeg geze ten en het strand dient als plaats voor de nacht. Waar de tocht eindigt is ieder jaar de vraag Naast pleziervaren is Dirk zich aan het voorbereiden op een wedstrijdsei zoen. Zijn fokkemaat zal daarbij een stagiaire zijn van de personeelsdienst in Zoeterwoude. Er worden op de Noordzee vele wedstrijden georgani seerd. De start van deze wedstrijden vindt altijd buiten de branding plaats, om ongelukken in het nerveuze start- gedrang te voorkomen. Onlangs heeft hij deelgenomen aan het Rondje van Texel, een internationaal evenement waaraan ongeveer 600 catamarans deelnemen. Dat het varen een centrale plaats inneemt in het leven van Dirk van der Plas wordt duidelijk wanneer hij zegt: "Een auto kun je nog missen, dan pakje het openbaar vervoer, maar een boot... nee, die moetje gewoon hebben". Federatie van Brandingwater sportverenigingen Brandingzeilen is een vrij nieuwe sport. Pas sinds een paar jaar bestaat er een brandingzeilschool, en wel in Wassenaar. De meeste brandingzei lers zijn aangesloten bij een van de 25 watersportverenigingen langs de kust, die weer worden gebundeld in de Federatie van Brandingwatersport verenigingen. In vele gemeenten is het slechts aan de leden van de plaat selijke vereniging geoorloofd met een boot of surfplank de zee op te gaan. In grote lijnen zijn de voorschriften van de verschillende watersportvere nigingen gelijk. Om er een paar te noemen: de zeilers zijn verplicht de zwemkunst machtig te zijn Aan boord moeten zich één zwemvest per be manningslid, een peddel, een anker en een kompas bevinden. Bovendien dient de eigenaar van de boot een W.A. verzekering te hebben. Dirk legt uit dat deze verzekering een farce is. "Vorig jaar heb ik iemand voor f 3000,- schade aangevaren. Mijn verzekering betaalde maar f 40,- uit. en de verzekeringspapieren na. Als alles in orde is wordt er een sticker op de boot geplakt. De boten mogen al leen afvaren en aankomen op het strand van hun eigen of een andere vereniging. Dit om ongelukken te voorkomen in verband met de hoge snelheden, waarmee de boten zich kunnen verplaatsen (tot 45 km per uur). Groeiende populariteit De populariteit van de catamarans in Nederland is ten dele te danken aan de Katwijkse watersportvereniging 'Skuytevaert'. Al meer dan 15 jaar or ganiseert een groep leden van deze vereniging een tocht met catamarans langs de Noordzeekust. Aanvankelijk keken de eigenaren van strandpavil joens die werden aangedaan, vreemd op van dit type bootMaar al gauw was hun interesse gewekt en schaften zij zelf een catamaran aan, waardoor er een basis werd gelegd vooreen nieuwe vereniging. Dit jaar gaat Van der Plas aan de tocht deelnemen in een zeer oude cat, die hij samen met drie vrien- 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 17