Bedrijfsbrandweer Den Bosch valt in de prijzen Els komt naar Holland Jaarlijks dagje- uit voor gepensioneerden Woensdag 8 april was voor B. V. Dis tilleerderij Jacq. Hennekens te Beek (L.), producent van Els la Vera - zoals bekend sedert 1 januari van het vorig jaar behorend tot ons concern- een, gedenkwaardige dag. Het "Elske" werd namelijk die dag voor het eerst afgevuld in flessen met een nieuw eti ket. Een etiket, waarop duidelijk naar voren komt, dat men te doen heeft met Limburgs Els La Vera. Tezamen met een nieuwe doos is dit ontwikkeld om deze pittige Limburgse borrel ook buiten het Limburgse meer bekend heid te geven. Op de foto ziet u hoe de heer J.G.M. Kerckhoffs (rechts), hoofd horecagebied Limburg, de eer ste fles Els La Vera met het nieuwe etiket in ontvangst neemt van de heer J.H.J. Sangers, bedrijfsleider van B.V. Distilleerderij Jacq: Hennekens. Tijdens de jaarlijkse wedstrijden van de Federatie van Bossche Bedrijfs- brandweren op zaterdag 25 april jl. in Hedel hebben twee ploegen van de Bossche vestiging weer van zich doen spreken. De ploeg Heineken I was in gedeeld bij 9 ploegen zènder pers lucht, en behaalde daarbij de 2e plaats. De ploeg Heineken II was in gedeeld bij 6 ploegen mèt perslucht en behaalde daarbij de le plaats. De omstandigheden waren als volgt: Uit het dakraam van een boerderij hing een om hulp roepend persoon, die pas na het plaatsen van een ladder gered kon worden. Daarna moest men, als men binnen was gekomen, eerst een straal inzetten om verder te kun nen gaan. Op de bovenverdieping aangekomen, vond men dan een be wusteloos slachtoffer, dat moest wor den afgevoerd en overgedragen aan de G.G.D. Daarna kon men door het inzetten van nog twee stralen de brand spoedig bedwingen. Aan het eind van de middag vond de prijsuitreiking plaats en na enige biertjes genuttigd te hebben, keerde men tevreden terug naar Den Bosch. Op drie verschillende plaatsen in Rot terdam stonden op 1 1 mei negen bus sen klaar om de gepensioneerden van Rotterdam, Zoetermeer en Zoeter- woude via Zevenbergen naar Nieuw- kuyk te vervoeren. Op deze datum vond namelijk de traditionele gepen- sionecrdentocht plaats' een dag waar allen elk jaar naar uitkijken en welke altijd als geslaagd wordt beschouwd. Deze vormde hieropeen uitzondering. De 417 oud-medewerkers genoten, mede door het zonnige weer, met volle teugen. Hoogtepunten waren een be zoek aan het leuk gelegen Vogelpark Oisterwijk en (na de Brabantse koffie tafel in De Ster) een boottocht door de Biesbosch. Onder het zingen van ou de liedjes voer men gezellig door deze mooie streek. Na een diner-dansant, waarbij een conferencier en een zan geres optraden, kwam er een eind aan het uitstapje en was de tijd gekomen huiswaarts te keren.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 14