Rondom A/Hel Dagelijks, en in de zomermaanden twee maal per ochtend, staat er een lange rij toeristen voor onze brouwerij aan de Van der Helststraat, wachtend om een excursie door het bedrijf te krijgen. Velen van hen maken na afloop van de rondleiding van de gelegenheid gebruik de omgeving te foto graferen of door de straatjes nabij de brou werij te dwalen. Nauwe straten, smalle ou de huizen, gemoedelijke bruine café's, tal loze woonboten, de drukte op de Albert Cuyp-markt: het zijn allemaal zaken die overkomen als echt Hollands. De foto's op deze pagina geven u een kleine impres sie van dit stukje Amsterdam door de ogen van een toerist.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 12