Hartlieb topscorerin N.M.B. toernooi 40-jarig bestaan K.J.C.Amsterdam Gezonde prijzen in bingo Staand v.l.n.r.: Chris Borgman, Rinus Oostenrijk, doelman Henny Munter, Herman Peskens en coach Ruud Tompkins. Zittend v.l.n.r.: Ed Hartlieb, Riny van Woerden en Ton van Otterloo. Op dinsdag 14 april werd in de sporthal Wielewaal in Rotterdam Charlois door de N.M.B. een Gezelligheids Zaalvoetbaltoernooi georganiseerd. Hieraan namen vijf teams deel met individuele N.M.B.-relaties. Gast- team was een team van Heineken medewerkers die bij de verkoop werkzaam zijn in het horecagebied Rotterdam. Horecavertegenwoordiger Riny van Woerden maakte van deze wedstrijd het navolgende (enigszins verkorte) ver slag: "Er werd een halve competitie gespeeld. Ons team moest dus vijfmaal binnen de lijnen vooreen wedstrijdje) van 8 minuten. De eerste twee wedstrij den eindigden in 0-0, zodat wij dachten via een overwinning in de derde wed strijd de kop te kunnen nemen, omdat tot dan toe alle wedstrijden gelijk waren geëindigd. Wij begonnen goed via een prachtig genomen vrije trap. Deze stand hielden wij tot één minuut voor tijd vast, maar door twee fouten van de defensie leden wij onze eerste nederlaag. Tenslotte kregen wij de smaak te pakken en wisten wij de resterende wedstrijden in overwinningen om te zetten. Helaas kwamen wij één punt te kort, zodat wij genoegen moesten nemen met de tweede plaats. Het was echter een gezelligheidstoernooi, waarbij het deelnemen be langrijker was dan het winnen. Bovendien gingen wij niet met lege handen naar huis: Ed Hartlieb werd topscorer." Zaterdag 21 februari herdacht de Klaverjasclub Heineken Amsterdam, sectie van de PV Amsterdam, haar 40-jarig bestaan met een druk bezochte receptie in het clublokaal aan de Quellijnstraat. Er waren van alle verenigingen, die aan het jaarlijkse toernooi deel namen, diverse bestuursleden aan wezig om cadeaus en bloemstukken aan te bieden. Tevens hadden alle verenigingen een geldelijke bijdrage geleverd om als geschenk twee medailles-bekerkasten aan te bieden. Doordat deze niet op tijd klaar waren vond het overhandigen plaats tijdens de prijsuitreiking van het toernooi op 25 april in de kantine van de Van der Helststraat. De voorzitter van de K.J.C.,de heer Th. Legius, bedankte na afloop alle aanwezigen voor hun komst en blikte tevens terug op het 40-jarig verleden van de K.J.C., waarvan hij 'slechts' 26 jaar had mogen meemaken. Ook memo reerde hij het 40-jarig lidmaatschap van de heer en mevrouw Koenders, die door ziekte van mevrouw Koenders, helaas niet aanwezig konden zijn. Als dank voor zijn verdiensten kreeg de heer Koenders, die zo'n dertig jaar voorzitter is geweest en thans ere-lid van de vereniging is, op 25 april het ere voorzitterschap aangeboden, vergezeld van een fraaie oorkonde. Na speciale dankzegging aan de bestuursleden van de biljart-, bad minton- en voetbalclub Amsterdam, werd er om circa 6 uur 's avonds een eind gemaakt aan deze bijzonder geslaagde receptie, waarna er voor leden en genodigden nog een gezellig samenzijn was. De gelukkige winnaars van een hoofdprijs. Tweede van rechts staand de heer J .A.MHeemskerk, bingo-master en zittend in de linkerstoel de onfortuinlijke voorzitter van de bingocommissie, de heer JSpel, die daags tevoren zijn en kel had gebroken. ënte prijzen en uiteraard de vlees-en geldprijzenDe warmte kon de 275 bezoekers niet deren: na het dansen op de mu ziek van Trio Hint kon men verkoeling zoeken op het terras van het Koelschip. Om zich voor te bereiden op de Paasda gen kreeg elke bezoeker tenslotte een doos eieren mee naar huis. Op 11 april organiseerde de bingo-commissie van Amsterdam de traditionele Paasbingo in het Koel schip op de Van der Helststraat. De naam Zomer- bingo zou wellicht beter op zijn plaats zijn, gezien de tem peratuur die er deze avond heerste. Ook de prijzen droegen bij aan de zomerse sfeer: de bingocommissie had Westland Promotion 11 april was 'de dag van het Westland'de dag waarop de kassen voor het publiek opengesteld zijn) bena derd om 's avonds als prijs zes kisten met verse groenten in te kunnen zetten. Deze groenten kwamen rechtstreeks van de veiling. Voorts waren er diverse op het zomerseizoen ge il

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 11