Van Hulsen-beker vindt bestemming Fotoclub Heineken Rotterdam Hengelvereniging Zoeterwoude heeft beet Golfzegevoor W.Kers Als nieuwste activiteit van de Bokma personeelsvereniging werd er voor alle leden een bowlingavond geïntroduceerd. Hiervoor was het Leeuwarder Bowling Centrum afgehuurd, waar op 9 april tien banen aan Bokma ter beschikking stonden. De belangstelling was bijzonder groot, temeer daar op deze avond meteen al om het kampioenschap van Bokma zou worden gespeeld. Hiervoor had men de "Van Hulsen" beker beschikbaar gesteld. De beker, die de heer Van Hulsen bij zijn afscheid in 1979 de personeels vereniging had aangeboden met het verzoek hier een blijvende bestem ming voor te zoeken. En zo traden op de 9e april ruim 60 deelnemers aan. Bij de eerste ronde bleek al snel dat er zich onder het personeel de nodige geroutineerden bevonden, maar ook een aantal dat nooit eerder had gebowld. Dit mocht echter de pret niet drukken en het hele gebeuren had een bijzonder vlot verloop waarbij in het algemeen de hogere scores door de jongeren werden behaald. Na de eerste ronde kondigde zich al een aantal kandi daten voor de beker aan, zodat in de tweede ronde de spanning aardig steeg. R. van Asperen, die in twee rondes 307 punten wist te scoren, werd tenslotte winnaar. Goede tweede werd J. van Asperen die 283 punten wist te halen, op de voet gevolgd door P. Peul met 272 punten. De heer Van Hulsen was gaarne bereid om voor de eerste maal "zijn" beker uit te reiken aan de winnaar. Alles wijst erop dat ook deze zo geslaagde bowlingavond tot een jaarlijkse gebeurtenis zal uit groeien waarbij hopelijk ook in de komende jaren op even sportieve wijze als nu om deze beker zal worden gestreden. Op zaterdag 2 mei verlieten 24 zeevisliefhebbers van de Zoeterwoudse visclub, aan boord van viskotter "Trip Senior", de Scheveningse haven. De weergoden werkten.jammer genoeg niet erg mee en zorgden met een windkracht van 4 a 5 voor een vrij ruige zee met hoge golven. Gelukkig prikte in de voormiddag dan eindelijk de lang gewenste zon door de regenwolken. Hierdoor werd kennelijk ook de schol, wijting en gul wakker geschud, want onder enthousiaste kreten begon de vangst toen enige vorm aan te nemen. Na een geslaagde visdag arriveerde men vermoeid, hongerig en voldaan in de thuishaven, waarna een ieder huiswaarts keerde om daar in het bekende visserslatijn zijn verhaal te doen. De heer W. Kers, werkzaam bij de advocaatafdeling in Hattem, is vorig jaar definitief in het bezit gekomen van de Heineken wisselbeker door in drie achtereenvolgende jaren het Heineken Golftoernooi te winnen. Wederom heeft hij nu een bijzonder goede prestatie geleverd. Op 23 april werd namelijk te Rotterdam een toernooi gehouden voor spelers, die het gepresteerd hebben om 'een hole in one' (d.w.z. om met één slag de golfbal in de hole te brengen) te scoren. Tot hen behoorde ook de heer Kers. Van de twee-en-zestig deelnemers, die uit vier verschillende landen afkomstig waren, wist hij als eerste te eindigen. Hij mocht hiervoor diverse prijzen in ontvangst nemen, waaronder een beker met de inscriptie:" International Dutch Champion 1981". De foto van de maand maart was van Fred Bervoets, groep Junioren. Het is een goed portret, niet geposeerd. De maker riep de vrouw en drukte af op het moment dat zij omkeek. Op deze manier krijgt men verrassende opnames. Ook het tegenlicht in het haar is een sterk punt. Film: Tri-x, 1/250 sec., f= 16. 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 10