Kruip door stuip Griekse collega's kijken rond in Nederland De heren op de ladders zijn degenen die met stokken de electriciteitsdraden bij de spoorwegovergang omhoog duwden. Een haastig karwei, want het moest tussen het passeren van twee treinen geschieden. Een driebaansweg waarvan tijdelijk de middelste baan werd gerepareerd. Om te voorkomen dat de tank tegen de vangrail aanschuurdewerd de wagen hydraulisch om- hooggepompt. Stapvoets wordt deze 20 km.-lange weg, met aan beide zijden bomen, af gelegd. Sinds eind maart heeft ook Dreher S.p.A. in Massafra (Italië) acht Apollo's. De eerste vier zijn eind november van het vorig jaar vervoerd, het tweede transport ving aan op 20 maart. De Apollo's, een kleinere versie van de uit Zoeterwoude bekende Dikke Bertha's, zijn vervaardigd in de Italiaanse plaats Cavrie. Het transport ging per vrachtwagen van Cavrie naar de havenstad Porto Marghera (buiten Venetië). Aangezien de diameter van de Apollo's 5.90 m. is, zodat de tanks bijvoorbeeld niet onder een viaduct door kunnen rijden, heeft centrale inkoop (afdeling transport) in Zoeter woude (die al in februari 1980 begonnen is met de voorbereidingen) een alternatieve route uitgestippeld voor dit bijzonder transport. De foto's geven u een indruk van de obstakels waarvoor de chauffeurs desalniettemin kwamen te staan. Door zeer langzaam (over Cavrie- Venetië, een afstand van 48 km., heeft men twee dagen gedaan) en behoedzaam te rijden, konden echter de hindernissen goed genomen worden. Een speciaal schip vervoerde de tanks van Porto Marghera naar Taranto. Nadat de tanks in Taranto met een mobiele walkraan waren gelost, legde men de laatste 20 km van de reis zonder noemenswaardige moeilijkheden per vrachtwagen af. Van 10 maart tot en met 14 maart bracht de 'buiten dienst' (waartoe onder meer vertegenwoordigers behoren) van Athenian Brewery een bezoek aan Neder land. Dit had een tweeledig doel. Enerzijds om kennis te maken met Heineken; anderzijds om gegevens te krijgen over de wijze van distribueren in Nederland. Hiertoe werd het gezelschap in Den Bosch en Zoeter woude ontvangen. In Zoeterwoude gaf drs. A.H. Gerards, hoofd concern physieke distributie, de dames en heren een uitgebreid studieprogramma. Voorts-stonden bezoeken aan supermarkten, een groot handel en een drankenhandel op het programma. Op de foto ziet u de Griekse afgevaardigden poserend in Zoeterwoude.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 9