Heineken nu ook in Griekenland Amstei licentie in Italië Round-offptan Malayan Breweries éIH iljps- pfeinefc£r Tópa nou npöe h Heineken Heineken Kapia oxéon pé ii£ Eind maart is een licentie-over eenkomst bereikt met de Peroni brouwerij in Italië. Deze grootste brouwerij van Italië, een concurrent van Dreher (waar Heinken wordt geprodu ceerd), wilde de beschikking hebben overeen buitenlands biermerk, terwijl ons concern graag haar belangen op de Italiaanse markt wenste uit te breiden. Hoewel Heineken en Amstei nu gedeeltelijk concur reren, werken zij toch voorname lijk aanvullend op elkaar, omdat Dreher een sterke positie heeft in noord Italië en Peroni in midden en zuid Italië. Middels televisiecommercials, buitenreclame en advertenties in tijdschriften heeft men de Amstei introductie ondersteund. In Vers van 't Vat 9/1980 hebben wij vermeld dat een capaciteitsuitbreiding was gerealiseerd bij de brouwerij te Kuala Lumpur in Maleisië. Het installeren van een nieuwe fustencolonne vormde het laatste onderdeel van dit uitbreidingproject, het zogenoemde "Round-off plan". Hiermee is de capaciteit van de fustencolonne verdubbeld: van 80 (22 liter) vaten naar 160 (22 liter) vaten per uur. Op de foto ziet u het overhandigen van het eerste fust op 23 februari 1981 door de heer E. Mohamed Osman B. Md. Ally (packaging manager) aan de heer F.H. Schermers (brewery manager), in het lichtblauwe tenue. V.l.n.r. de heren MTanes en A. Krikis van Athenian Brewery S.A., A. Ypma van Heineken en V. Krassakopoulos en JLampadakis van Athenian Brewery S.A. tijdens een presentatie voor grossiers en distributeurs. Amstei bier heeft zich de laatste jaren in Griekenland sterk ontwikkeld tot een produkt dat beschouwd wordt als nationaal merk. Dit bier wordt gezien als het biermerk in Griekenland": de marktleider. Gezien de verwachting dat zich een nieuw internationaal biersegment in dit land gaat ontwikkelen (in april komen onder meer Carlsberg en Löwenbrau op de Griekse markt) wilde Heineken zich als eerste een positie verwerven in dit internationale biersegment. Derhalve heeft half januari de intro ductie van Heineken bier plaats gevonden in de bekende groene flessen en in blik. Uit onderzoekingen blijkt Heineken bier, vanwege zijn gemakkelijk drink bare karakter, goed aan te slaan bij de Griekse consument. Een andere reden waarom ons concern verwacht goede mogelijkheden te hebben met Heineken, is dat internationale produkten over het algemeen in Griekenland een goed image hebben. In de reclamecampagne wordt dan ook de nadruk gelegd op het feit dat Heineken een internationaal biermerk is. Bovendien legt men in de televisiecommercials het accent op de naam 'Heineken' om verwarring met het biermerk Henninger (ook een groot merk in Griekenland) te voor komen. Met de introductie van Heineken voert Athenian Brewery in Grieken land een tweemerkenbeleid. waar bij de positie van Amstei als belang rijkste produkt (marktleider) gehand haafd blijft.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 8