Op 8 april jongstleden werd het jaar verslag van Heineken N.V. over 1980 aan de pers gepresenteerd. Tijdens een bij eenkomst in de Kuiperij gaf de Raad van Bestuur een toelichting op het verslag. Uit het jaarverslag blijkt dat de netto winst ten opzichte van 1979 in 1980 met 34% is gedaald: van 125,7 mil joen naar 83,1 miljoen. Het teruglopen van de winst heeft een aantal oor zaken. In enkele landen was het niet mogelijk de gestegen kosten in vol doende mate in de ver koopprijzen te verwerken. Enerzijds vanwege prijs maatregelen van de over heid (zoals in Nederland), anderzijds vanwege scherpe concurrentie. Als tweede reden wordt het dalen van het aantal verschepingen vanuit Nederland naar Amerika genoemd, speciaal als ge volg van de hoge rente stand in de Verenigde Staten. Hierdoor heeft de Amerikaanse tussenhandel in 1980 de voorraden sterk Verkopen van onder toezicht van Heineken gebrouwen bier (in miljoenen hectoliters)" laten inkrimpen. De bier verkopen van Heineken in Amerika maken tussen de 20% en de 25% van de totale produktie in Neder land uit. Overigens hebben de Amerikaanse consu menten nauwelijks minder Heineken bier gedronken: het marktaandeel is behouden ondanks de voorraadvermindering in de V.S. In Amerika stijgt het aan deel van importbier in het totale biersegment nog steeds. En in het import- deel groeit het Heineken belang wederom; op het moment is dat ±40%. Een derde reden voor het teruglopen van de winst is gelegen in de - in vrijwel heel Europa - bijzonder slechte zomer van 1980. De heer Heineken legde uit dat juist topverkopen, zoals die zich 's zomers de boekjaren t/'ni 19?8 zijn geëindigd op 30 september Presentatie jaarverslag Dit strandtafereel is een van de illustraties die speciaal voor het jaarverslag door de kunstenaar Chris van Geest zijn gemaakt. 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 4