Doorloper >.y Oplossing Doorloper" 3 I P I e 3 p 3 J 3 d 1 3 I j I i l P I q l q l I 3 l J 3 3 P 3 j 3 I P 3 P q innmiHsiH i'-i*-*.-*' «I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Horizontaal: 1. ochtendhulde met muziek - wilde roos; 2. geen enkel persoon - vordering - plaats in Noord-Brabant; 3. wreed keizer - aantekenboekje met data - ongelovige; 4. dringend - wettig - omroepvereniging; 5. watering - wonde - rivier in Italië; 6. voegwoord - dier - reeds - fraaie kleding - troefkaart; 7. hooivork - hemellichaam - overschot; 8. stekelig dier - opschikken - plaats in Drenthe; 9. neon- deel van een schip - vervelend mens - lof; 11. wilde haver - voorzetsel - onmeetbaar getal - afbeelding van een heilige - meisjesnaam; 12. scheepstouw - muziekinstrument - speelgoed - woede; 13. berggeel - toespraak - god van de liefde - bitter vocht; 14. rekening - halfaap - wereldtaal - bijbelse figuur; 15. droogvloer - Indisch weefsel - plaats in Limburg. Verticaal; I. nietig verklaren - deel van een naald - Engels telwoord; 2. melkklier - uniek - struisachtige vogel - melkleverancier; 3. grote heuvel - getij - voor alle anderen - een weinig; 4. eencellig slijmdiertje - uurwerk - gereed - knaagdier; 5. jongensnaam - schrijftafel - Chinese munt 6. nauw - proef - Perzië - persoonlijk voornaamwoord - in orde; 7. kostbare steen - berg op de Filippijnen - spoedig 8. verlegenheid - plaaggeest - merkwaardigheid; 9. deksel - goedgeefs - werkelijkheid; 10. spil - wennen - kort puntbaardje - regel; II. taaie lekkernij - godin van de dageraad - volkenkundige; 12. langwerpige zinken bak - bloem - aangeslibd land - Frans lidwoord; 13. land in Azië - rondhout - sierplant - deel van de vinger; 14. 30 oude lengtemaat - grafvaas - niet dezelfde - sierplant; 15. muzieknoot - op een rooster braden - meetstok - voorzetsel. 9? U 9 I l 9 9 1 p 1 I J s 9 9 I A 9 0 i i J 0 P 0 u S O J 9 9 9 J J 9 >1 0 9 3 p J 0 0 P I 9 U P u 0 0 I I u P P 0 0 9 J 9 u I J p p U S UI 0 J 9 0 1 s P P u j 9 0 J 9 u 9 p 9 9 u 9 J 9 S 9 3 9 u P s 9 J J 9 S 9 I J S P P S 0 P 1 s 9 9 u 9 0 U J P 9 J n S S 9 9 9 0 J P P 9 U 9 J n j n P I P U 9 P 0 9 u J 9 0 s i 9 u P UI 9 I u J 9 l 1 u p I 9 9 P n p

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 30