Kwartaalprijs weer naar Den Bosch i x i I i I I ai I i I Drs. P.P. Snoep verricht de trekking terwijl (v.l.n.r.) de heren J.A. Vleghert, JSiegers, Y.H.M.N. Folmer, J. Pijtak, J. de Vos, R.G.H. Elfrink en P.J. W. van der Ham toekijken. Op vrijdag 27 maart vond in het kader van de Jubileumwedstrijd van de Heineken Ideeënbus in Zoeterwoudc de trekking plaats voor de tweede kwartaalprijs: een professionele lichtgewicht racefiets met toebeho ren en een set Amstel Bier wielerkle- ding. Drs. P.P. Snoep, directeur Marke ting/Verkoop Bier, verrichtte op de ze dag de trekking, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de OR, de Plaatselijke Ideeënbuscommissie en de Centrale Ideeënbuscommissie. In totaal kwamen 173 ideeën voor de trekking in aanmerking: 15 uit Am sterdam, 46 uit Bunnik, 63 uit Den Bosch, 12 uit de horecagebieden, 10 uit Leeuwarden, 3 uit Zoetermeer en 24 uit Zoeterwoude. Uit deze inzendingen kwam weder om een Bosschenaar als winnaar te voorschijn: de heer M. van der Beek, die werkzaam is in de bottelarij. Op dinsdag 7 april mocht hij uit han den van de heer C. Scheltema, be drijfsleider Den Bosch, de prijs in ontvangst nemen. Tevens kreeg hij door de Wielertoerclub van de vesti ging Den Bosch een gratis lidmaat schap voor een jaar aangebeden. Ideeën die in de periode van 15 maart tot 15 juni worden ingezonden, din gen mee naar de derde kwartaalprijs: een geheel verzorgd lang weekend naar Londen voor twee personen. De trekking voor deze prijs vindt plaats op 29 juni a.s. Bunnik C. Davelaar, verpakkenf 100,- E.J. Pol, medische dienstf 75,- H.J.M. Spithoven, verpakken f 75,- A.J. Kruithof, verpakkenf 50,- C. Ruitenberg, verpakken f 50,- A.Agterberg.garage f 50,- A. Agterberg, garage f 50,- W. van Kouwen, garagef 50,- P.Nde Jong, mechanische werkplaatsf 50,- J.G. Lugten, verpakkenf 50,- Horecagebieden Mw. I. Genovese-Louwe Kooijmans, administratie Rotterdamf 75,- ICommandeur, verkoop Groningen!Friesland!Drente ,f 50,- J.M. van Lier, administratie West-Brabant/Zeelandf 25,- Leeuwarden J. Mijnheer, bottelarij f 200,- J. Lebbing, bottelarij f 50,- J. Postma, bottelarijf 50,- P. Peul .bottelarijf 50,- Bunnik C.J. Buis, verpakken f 25.- C.H.W. van Leeuwen, E.T.Df 25,- Horecagebieden J.B. Sloos, expeditie Den Haag f 25,- A. Tuin, expeditie Limburg f 15.- I.eeuwarden J. Lebbing.bottelarijf 25.- J. Spoehtra.bottelarijIf 25,-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 27