ideeënbus bij Urumona levert hoge beleningen op H.W.J. Winthorst f619,- V.l.n.r. de heren M.A. van Dijk, G. van den Bunt namens de C.I.B.C. en L.A.Ch. Rottier Bunnik Het idee van de heer H.W.J. Winthorst, werkzaam bij de afde ling verpakken, betreft het regel matig bepalen van de brixwaarde met een refractometer tijdens het optrekken van de limonade, voor dat men een monster aanbiedt aan de kwaliteitsdienst. Dit levert een aanzienlijke besparing op aan produktie-uren. V.l.n.r. de heren H.J.M. Spithoven, G. van den Bunt en L.A.Ch. Rottier Op vrijdag 27 februari werden door de bedrijfsleider van Vrumona, ir. L.A.Ch. Rottier, voor de tweede maal dit jaar hoge beloningen uitge reikt voor ingezonden ideeën. Dit maal kon zelfs aan twee mede werkers een fors bedrag worden uit gekeerd, hetgeen dan ook met enig feestelijk vertoon plaatsvond in de ontvangstruimte. De heer M.A. van Dijk (werkzaam bij de mechanische werkplaats) ontving een bedrag van f 1.500,- voor zijn idee om de trilzeef van de spoelmachine van colonne VI te wijzigen, waardoor een belangrijke besparing wordt verkregen op onder houd, materiaal en draaiuren. De heer H.J.M. Spithoven (werk zaam in de bottelarij) ontving een be drag van f 2.675,- voor zijn idee om bij de etiketteermachines een paar gaten te boren in de bak, waarin zich de kruiskoppeling bevindt. Door deze gaten wordt het water, dat bij het reinigen in die bak terecht komt, afgevoerd waardoor de kruis koppeling droog blijft. Dit resulteert in een betere werking van de etiket teermachine en een aanzienlijke besparing op de onderhoudskosten. Van dit idee wordt nog onderzocht in hoeverre het op andere plaatsen bin nen het concern toepasbaar is. In een korte toespraak stelde de heer Rottier dat het uitkeren van grote be dragen voor ideeën niet alleen blijde gezichten oplevert bij de ontvangers van de beloningen maar dat hierbij te vens het hele bedrijf meeprofiteert door de besparingen die de ideeën opleveren.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 26