Pepsi windsurf zei/ook voor personeel J.A. Mensch G. Broere Amsterdam - Op 1 april 1981 werden de heer J. Mensch en zijn echtgenote, zoon, dochter, schoonzoon en kleinzoon ontvan gen op de Van der Helststraat door de heren Folmer, Colly, Van Leeuwen en mevrouw Anema, ter ere van het 25-jarig jubileum van de heer Mensch. De heer Colly speldde de jubilaris' tijdens deze ontvangst de gouden speld op. Na dit officiële gedeelte begaf het gezelschap zich naar de Kuiperij, alwaar op verzoek van de jubilaris een informele receptie zou plaatsvinden, dus zonder toespraken. De heer Van Leeuwen sprak derhalve slechts enkele woorden bij het overhandigen van een aantal cadeaus aan de heer Mensch, die als horeca- vertegenwoordiger werkzaam is in het horecagebied Utrecht. Vervolgens konden de talrijke aanwezigen de heer Mensch en zijn gezin feliciteren. Nog geruime tijd werd de gezellige receptie voortge zet. Zoeterwoude - Op 1 april kreeg de heer Broere, vergezeld van zijn vrouw, zoon, dochter en schoonzoon, ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum de speld en enveloppe overhandigd door de heer Van Rossem. Bij dit jubileum werd het verzoek om geen toe spraken, niet ingewilligd. De heer De Leeuw belicht te de loopbaan van Broere, werkzaam op de afdeling centrale logistiek, en diens hobby's. Hij hield het kort opdat de jubilaris dan des te langer zou spreken en bood hem namens vele medewerkers een tuin- ameublement aan. Vervolgens hield de heer Van Dijk een toespraak 'als deelplan van het macroplan van deze middag'. Mevrouw Bos bezong de jubilaris in rijm waarbij zijn afkeer van files naar voren kwam. Een levensgroot stoplicht werd binnen gereden, waaruit na demontage weereen stoplicht tevoorschijn kwam. Het licht werd op groen gezet voor een aanvulling op het tuinameublement. Tot slot dankte de jubilaris allen en toastte hij met de vele aanwezigen op de volgende 25 jaar. Vanaf half mei zult u Pepsi- Cola literflessen hebben aangetroffen met een speciaal achteretiket, waar op een consumentenactie wordt aangekondigd. Ook onze medewerkers kunnen van dit actie-aanbod gebruik maken om voor slechts f 135,- zo'n kleurig Pepsi surfzeil te bestellen. Lammerts van Bueren, een van Nederlands bekendste zeilmakers, heeft deze 'all weather' surfzeilen (met een zeiloppervlakte van 4,6 rrr) voor ons concern vervaar digd. De bestelwijze is de zelfde als vermeld op het achteretiket: a. Maak f 135,-over op bankrekening 68.71.64.540 of postgiro 484718 (onder vermel ding 'Pepsi Surfzeil') t.n.v. Vrumona B.V., Vrumonaweg 2, 3981 HT Bunnik. Bij deze wijze van bestel len moet u wel circa 2 weken op uw zeiltje wachten. b. Heeft u geen bank- of girorekening, gebruik dan een postwissel, c. Desgewenst kunt u uw zeiltje - tegen contante 25 betaling - op bovenstaand adres laten afhalen op werkdagen, tussen 10.00 en 15.30 uur. Hoe u ook wilt bestellen, doe het in ieder geval snel, want de voorraad zeiltjes is beperkt!

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 25