Afscheid mw. H.M.E. Brouwers C.A, Messer Afscheid M, Willemstijn M.P. J. van Soest Amsterdam - Op 30 maart 1981 werd mevrouw H.M.E. Brouwers, secretaresse van de Raad van Bestuur, ter gelegenheid van haar afscheid ontvangen door de heer Van der Werf. Hierbij waren tevens aanwezig de heren Bolthof en Croese en de dames Ketting, Thomas en Baks. Mevrouw Brouwers heeft ruim 28 jaar bij Heineken gewerkt, waarvan een groot aantal jaren bij de com mercie. Na de officiële ontvangst begaf het gezel schap zich naar de ontvangstruimte De Kuiperij, al waar vele belangstellenden bijeen waren gekomen. Tevens waren vele gepensioneerden, die vroeger met mevrouw Brouwers hadden samengewerkt, aanwe zig. Op verzoek van mevrouw Brouwers werden geen toe spraken gehouden. De heer Brandt sprak echter'enige woorden bij het overhandigen van hqt cadeau: een servies. Vervolgens beklom de heer Van der Werf het spreekgestoelte om namens mevrouw Brouwers een kort dankwoord uit te spreken. Rotterdam - Op 31 maart werd de heer Messer in gezelschap van echtgenote, twee dochters en schoonzoon door de heer Re- delé officieel ontvangen ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum. De heer Kleiberg speldde de jubilaris het goud met diamant op. Verschillende toespraken met waarde rende woorden (Kees verkoopt zelfs op de Noordpool aan een eskimo een koelkast) volgden. In veertig jaar gebeurt er veel! De heer Messer, werkte enige jaren in de produktie om in '49 over te stappen naar de legendarische "Bierpompendienst", voorloper van de C.T.D. Deze slechts drie man sterke afdeling stond de horecarelaties bij in Rotterdam, Limburg, Brabant en Zeeland. Soms nam Kees op maandagochtend van het gezin afscheid om pas op za terdagavond terug te keren. Met enige tinnen bierlei dingen op zijn rug ging hij erin weer en wind perfiets, bus en stoomtrein op uit. Tenslotte bedankte de jubilaris mede zijn gezin en uit te zijn erkentelijkheid voor de vele originele cadeaus. Zoeterwoude - Op 31 maart nam de heer Willemstijn afscheid van de brouwerijHiertoe werd hij eerst sa men met zijn vrouw ontvangen door de heren Van Eerde, Stomp, Tops, De Viet en mevrouw Christiaan- se. Tijdens de receptie zei de heer De Viet het moei lijk te vinden aan het verzoek van de heer Willemstijn te voldoen om slechts een paar woorden te spreken. Temeer daar hij al in 1968 met hem kennis had ge maakt toen hij bij de afdeling verpakkingstechniek kwam werken. De spreker noemde de goede wijze van leidinggeven een van de sterke punten van de heer Willemstijn. Na een kort overzicht van diens loop baan, 'overhandigde hij enkele cadeaus, waaronder een wekkerradio. Hij raadde de heer Willemstijn als goede doe-het-zelver aan zijn vrije tijd goed te benut ten onder het motto: 'hij die met zijn handen werkt," werkt niet met zijn ellebogen'. Na hem verzocht te hebben elke drie maanden even contact op te nemen met de brouwerij wenste hij hem en zijn dierbaren een goede gezondheid toe. Zoeterwoude - Op 27 februari werd het 25-jarig jubileum van de heer Van Soest gevierd. Tijdens de receptie sprak de heer Huffels als eerste en zei dat de moppentappende, pijprokende enz. chef verkoopbevordering niet veel sprekers wilde. Juist omdat Van Soest voor zovelen een leuke jubileumviering heeft verzorgd, zou er ge ruime tijd overheen gaan voor hij aan zijn dankwoord zou toekomen. Onder leiding van de heer Vleghert hield men hierna een diapresentatie, waarbij telkens een dia en een cartoon van de goedgemuts'te jubilaris verscheen. Om ook Zoeterwoude te voorzien van een Manneke Pils, werd een 'standbeeld' onthuld met de (papier-maché) kop van Martin. Dit hoofd kreeg me vrouw Van Soest, terwijl de jubilaris een doorroker- pijp kreeg. Voorts sprak de heer Kranenberg de jubi laris vanaf het filmdoek toe en bood hem de in de Theo Eertmansquiz gewonnen uil aan. Na het optre den van Sinterklaas reed Jan Janssen door het (nep)- filmdoek op het personeelscadeau: een prachtige racefiets. 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 21