2 3 6 7 8 10 12 14 16 18 19 20 22 24 26 28 30 Inhoud en colofon Jhr. O.A.E.E.L. Wittert van Hoogland is per 28 april afgetreden als voor zitter van de Raad van Commissarissen Het jaarverslag van Heineken N. V. Trainingscursus voor produktiekader in Bunnik Nieuwe reiskosten vergoedingsregeling Nieuws uit het buitenland De telefooncentrales binnen Heineken Nabeschouwing over deel name van Heineken aan Expo II Berichten van diverse vestigingen en een artikel over de waarde van oud papier voor het (Heineken) museum Export transport afdeling, deel 2 H.B.M. kampioen!; 35-jarig bestaan Klaverjasvereniging Rotterdam Eén uit 6-duizend: Cobie Oosterom uit Zoeterwoude Jubileum en afscheid Kroniek Vervolg jubileum en afscheid Ideeënbus met hoge belo ningen in Bunnik; Trekking en uitreiking van de tweede kwartaal- prijs Proost Vat varia Bij de voorpagina: Mevrouw M.Th.G. van de Laar-Hagens van de telefoon centrale in Zoeterwoude, tijdens haar dagelijkse werk zaamheden. Meer over de telefooncentrales binnen Heine ken leest u op de pagina's 10 en 11. Bij de achterpagina: Een foto uit 1965 toen de Heineken brouwerijen in Amster dam, Den Bosch en Rotterdam gezamenlijk voor het eerst binnen een jaar een produktie van 2 miljoen hectoliter bier hadden bereikt. De tweemiljoenste hectoliter, geprodu ceerd in Rotterdam, was bestemd voor onze agent in de V.S. Van Munching Co, Inc. Aan het overdragen van het Heineken bier door jhr. P.R. Feith (aan de linkerzijde van de pallet) aan de directeur van de Holland-Amerika Lijn, de heer P.C. van Houten, werd op het achterdek van de 'Prinses Margriet' dan ook enige aandacht besteed.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 2