en H.B.M. kampioen: promotie een feit 1946...35JAAR...1981 Klaverjasvereniging Heineken Rotterdam 1 Bi miHUHWH m tttttttziftzttt xix HHUliSgiiHii WBBBBBB V<_ kansjes kreeg. Steeds was het Jan, onze keeper, die alles wat maar in zijn buurt kwam, wist weg te werken. Met nog zo'n vijf minuten te spelen kwam de bal bij Ferry, de rechtshalf. Hij plaatste de bal naar John (onze rechtsbuiten), die drie man omspeelde maar, terwijl hij alleen voor de keeper stond, de bal rake lings langs het doel schoot. Bij een 0-0 stand, floot de goed leidende scheids rechter voor de rust. Het eerste kwartier van de tweede helft was een kopie van de eerste: gelijkop- gaande strijd met weder zijds goede mogelijkheden tot scoren. Toch was het weer H.B.M. dat met één twee combinaties en individueel betere spelers het heft in handen nam. Uitblinkers waren links half Glen en linksbuiten Ali. Laatstgenoemde knalde na ca. 20 minuten van zeker 25 meter afstand de bal loeihard in de hoek. De keeper stopte in eerste instantie de afgevuurde ko gel, maar had de bal toch niet klemvast. Mias wist dit goed te benutten: 0-1 Vervolgens werd de wed strijd wat harder zodat de scheidsrechter een paar keer corrigerend moest op treden. D.W.S.V. '61 probeerde er nog van alles aan te doen om verande ring in de stand te brengen, maar wat ze ook deden: wij waren op alle linies beter en bleven dan ook glansrijk overeind tot het laatste fluitsignaal!" Het eerste elftal van voet balclub H .B.M. heeft zaterdag 11 april het kampioenschap van de tweede klasse in de Afdeling Amsterdam behaald. In een spannende wed strijd werd door een I -0 zege op D.W.S.V. '61 het benodigde punt voor de promotie naar de eerste klasseA.V.B. binnen gehaald. Hoe Ben Weiman, rechts achter van H .B.M. de wedstrijd ervaren heeft, leest u in onderstaand verslag. "Voor het behalen van het kampioenschap hadden wij genoeg aan een gelijkspel. Maar ja, onze tegenstander van deze middag was niet van plan met een neder laag of gelijkspel genoegen te nemen. Toen de scheidsrechter om pre cies half drie voor de aftrap floot, brandde de strijd om de punten dan ook los. De eerste tien minuten ging de strijd gelijk op, maar naarmate de tijd verstreek was het toch H.B.M. dat geleidelijk het initiatief nam. Dat wij sterker waren, bleek uit het feit dat de scorings kansen voor ons waren. Waarschijnlijk speelde toch nerveusiteit ons te veel parten: Ali knalde net naast en Mias (de mid- voor), die knap werd aan gespeeld, schoot later de bal net over. Daarna was het D.W.S.V. '61 dat vanuit het versterkte mid denveld een paar kleine Ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan van de Kla verjasvereniging "Heine ken Rotterdam", werd vrijdag 13 maart aan de leden en bevriende verenigingen een receptie aangeboden in de Raads- kelder te Rotterdam. De belangstelling van de sportverenigingen van alle vestigingen en bevriende relaties was enorm. Levende muziek droeg er toe bij dat deze receptie zeer gezellig was, waaraan te snel een eind kwam. Het bestuur van de'Klaver- jasvereniging "Heineken Rotterdam", dat vele attenties en prachtige bloemstukken mocht ont vangen, kan hiermede terugzien op een geslaagde jubileumviering.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 18