TRANSPORT ALS MAATWERK In het vorige nummer van Vers van 't Vat schreven v/ij over de vele, vaak complexe, activiteiten van de Export Transport Afdeling. In dit nummer willen wij nader ingaan op het feitelijke transport: per boot, over de weg, per spoor en door de lucht. Veruit het grootste gedeelte van het transport gaat per schip. 2 raten over vervoer met de heer Burger, sinds meer dan dertig jaar hoofd van de Export Transport Afdeling, betekent ook praten over het verledenOver de ontwikkelingen in de verpakkingen, over de modernisering van de trans portmiddelen door de jaren heen en over de, nu veelal onvoorstelbare, voorvallen in de havens van bestem ming. Fust op ijs "Het transport van ons bier over de wereldzeeën begon in houten kis ten", zegt Burger. "Na de oorlog verscheepten wij de flessen bier voor Afrika per 48 stuks in kisten die toen tertijd met de hand werden dichtge spijkerd en van bandstaai werden voorzien om breuk te voorkomen werden de flessen in strohulzen ver pakt. De kisten waren noodzakelijk verpakkingsmateriaal omdat destijds in de havens van de Afrikaanse lan den de faciliteiten erg slecht waren. De vracht werd ruw behandeld waar door er nogal wat schade ontstond. Fustbier werd toen nog in houten va ten geëxporteerd. Dat had zo zijn ei gen problemen: Het fustbier werd in die dagen nog niet gepasteuriseerd en moest op lange trajecten koel worden gehouden in verband met de houd baarheid en Burger weet daarvan te vertellen: "Tot onze grote schrik werd éénmaal vergeten de nodige sta ven ijs bij een vracht flessen voor Amerika te doen. We hebben echter nooit klachten over die zending gekregen, het is dus kennelijk goed afgelopen". Mijlpalen Ooit werd er op een schip van de Hol land Amerika Lijn een party georga niseerd, omdat met dat schip de twee miljoenste doos Heineken bier naar Amerika werd verscheept. Nu gaat er meer dan het tienvoudige naar deze belangrijke export-markt - om die hoeveelheid wordt nu niet meer ge feest. Je zou wel aan het feesten kunnen blijven: per jaar worden er nu zo'n 40 miljoen eenheden (dozen, fusten, kratten) ofwel zo'n slordige 500.000 ton bier verscheept. Deze hoeveel heid gaat naar meer dan vijfhonderd 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 16