Limburgse gepensioneerden gastvrij ontvangen Reclamewinkel in Den Bosch Eenheid bij bedrijfsbrandweer Donderdag 26 februari was een bijzondere dag voor onze gepensio neerden uit het Limburgse. De heer J. Kerckhoffs had hen allen, alsmede enige oud-medewerkers, uitgenodigd om op die dag 's middags naar het verkoopkantoor in Nuth te komen om samen met hem en enkelen van zijn naaste medewerkers in 't Zoalke een glas bier, eventueel "versierd" met een Elske, te drinken. Velen hebben van die uitnodiging ge bruik gemaakt en gretig de gelegen heid aangegrepen om met elkaar her inneringen op te halen. Het behoeft dan ook geen verwondering te wek ken dat men bij hetafscheid nemen de heer Kerckhoffs de belofte ontfutselde van deze reünie een jaarlijks terugke rende gebeurtenis te maken Dat onze oud-medewerkers het bier ook nog altijd smaakt, blijkt uit nevenstaande foto. Het bedrijfsbrandweerkorps in Bunnik werd onlangs voorzien van oefenoveralls van het model dat ook bij de gemeentelijke brandweerkorp sen in gebruik is. Tot dan oefende men in het werkpak of in de overall waarin men ook zijn normale werkzaamheden verrichtte. Dankzij deze standaardisatie van tenue kan men nu meer als eenheid optreden zowel bij oefeningen binnen de eigen groep als samen met de ge meente brandweer van Bunnik. Op de foto ziet u een gedeelte van het bedrijfsbrandweerkorps voor de brandweergarage Op maandag 6 april opende ir. Scheltema met een korte rede de reclamewinkel in Den Bosch. Deze is ondergebracht in de bier winkel, zodat de Bossche mede werkers nu gelijktijdig met het halen van hun personeelsbier ook hun bestelde reclame-artikelen kunnen afhalen. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 15