'ONZICHTBARE' KRACHTACHTERTELEPOONVERKEER In het leven van de mensen op kantoor is de telefoon niet weg te denken. Vele minuten, misschien zelfs uren, worden per dag aan dit apparaat doorgebracht. Een gedeelte van de Heineken werknemers kan rechtstreeks naar buiten bellen of telefoon van buitenaf ontvangen. Een ander gedeelte laat de gesprekken via de centrale lopen. Aan velen van ons zijn de dames van de telefooncentrales, met uit zondering van hun stem, niet bekend. Zoals één van hen het uitdrukte: 'wij bestaan gewoon niet'. In onderstaand verhaal willen wij u enig idee geven van het werk op de telefoon centrales van de verschil lende Heineken vestigingen. DE CENTRALES De aard en omvang van de tele fooncentrale is sterk afhan kelijk van de omvang van de vestiging. In Amsterdam, Den Bosch en Zoeterwoude zijn de telefooncentrale en de receptie volkomen van elkaar gescheiden. Zowel het telefoonver keer als het opvangen van gasten is daar zo intensief, dat deze afdelingen niet gecombineerd kunnen worden. In Amsterdam worden wel alle lijnen in één centrale gebundeld op de Van der Helststraat. Mensen die van buitenaf naar deze grote vestigingen bellen, hebben vaak een verkeerde kijk op het werk en de standplaats van de telefonistes. Vragen als 'wil je even een briefje neerleggen' of 'weet u of de heer X is weggegaan, die met een snor en een bril' zijn veelgehoord. Op deze vestigingen kan daar, vaak tot onge noegen en onbegrip van de beller. niet op worden ingegaan. Heel anders ligt dat in Bunnik, Leeuwarden en Zoetermeer en op de meeste kantoren van de horecagebie- den. De telefoniste is hier tegelijkertijd re ceptioniste en heeft er zodoende goed zicht op wie het pand binnenkomt of verlaat. Door de geringere omvang van deze vestigingen is het ook mak kelijker iemand intern op te sporen of in geval van afwezigheid een ander 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 10