Eind vorig jaar is begonnen met de start van bottelcolonne 5 in bottela rijgebouw 2. Dit bottelarijgebouw, eind '79 gereed gekomen, bestaat uit twee verdiepingen, waarvan de bovenste verdieping colonne 5 huis vest, Bij de bouw zijn allerlei voorzie ningen getroffen om het lawaai in de bottelarij te beperken. Aan leveran ciers werden hoge garantie-eisen gesteld ten aanzien van het geluid dat de verschillende machines produ ceren. Bovendien is door verbreding van de flessenbanen, de snelheid van het transport aanzienlijk teruggebracht, wat een belangrijke vermindering van lawaai tot gevolg heeft. Colonne 5 zal voorlopig uitsluitend voor een bepaald type exportfles gebruikt worden. Door aanpassing met hulpstukken kunnen ook andere exportflessen gedraaid worden. De colonne bestaat uit twee volledig gescheiden straten. Dit is mede gedaan om eventueel gelijktijdig ver schillende flestypen of zelfs andere biersoorten te kunnen draaien. De bottellijn heeft een nominale capa citeit van 120.000 flessen per uur. Voor de besturing van de bottellijn zijn zogenaamde PLC's in gebruik genomen: vrij programmeerbare units die de lijn bijna volledig automatisch besturen. Als bijvoorbeeld een van de drie etiketteermachines uitvalt, gaan de andere twee automatisch harder lopen. De aanvoer van leeg emballage materiaal en afvoer van vol goed geschiedt door middel van liften. Het is voor het eerst in Zoeterwoude dat het transport op een dergelijke manier verloopt. Het magazijn achter de bottelarij bestaat eveneens uit twee verdiepingen. Op de bovenste verdie ping staat het verpakkingsmateriaal opgeslagen, terwijl de begane grond ruimte biedt aan het vol goed. De hoesmachine trekt een plastic hoes over de opgestapelde dozen met export-bier.Nadat de hoes in de krimp- oven is bewerkt, is de pallet klaar voor transport In deze straat worden de flesjes gewassen en afgevuld alvorens naar de etiketteerstraat te worden getransporteerd Flessenbanen waarop de lege exportflessen naar de afvalinstallatie worden gevoerd Een van de vier verpakkingsstratenRechts de baan met afgevulde flesjes. Links de baan met ingepakte dozen 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 6