DOORGEEFLUIK NAAR ANDERE CONTINENTEN Van de ruim 25 miljoen hectoliter bier, die onder toezicht van Heineken in 1980 is gebrouwen, werd meer dan tien miljoen hectoliter afgezet buiten Europa. Een aanmerkelijk gedeelte echter wordt in de brouwerijen te Zoeter- woude en 's-Hertogen- bosch gebrouwen en van daaruit geëxporteerd. De zorg voor de export van bier - en ook voor frisdranken en gedistilleerd- ligt in handen van de ETA, de Export Transport Afdeling. In twee afleveringen geven wij een beeld van de werkzaam heden van deze afdeling. Ruim veertig medewerkers vormen gezamenlijk de ETA. Gevestigd op de tweede verdieping van het kantoor aan de Crooswijksesingel in Rotter dam heeft de afdeling wel heel na drukkelijk voeling met 's werelds eerste haven; dat moet dan ook wel, want de "bulk" van het exportbier gaat via de haven van Rotterdam in containerschepen naar andere conti nenten. "Wij zijn eigenlijk een serviceaf deling ten behoeve van Commercie Export", zegt de heer J.H. Burger, hoofd van de ETA. "Alle orders van de agenten uit alle delen van de we reld komen bij onze afdeling ter be handeling binnen. Wij proberen daarbij altijd om de bestelling zo snel mogelijk uit te voeren en zo voorde lig mogelijk te verschepen. Ons de vies is: De Klant is Koning en daarom Service met een grote S." Behalve voor het feitelijke transport is men ook verantwoordelijk voor de order behandeling: een uitgebreide admini stratieve taak, die vooreen groot deel geautomatiseerd is. "Orderprocessing" is de Engelse term, die door de operationele groep onder leiding van de heer J.C. Draijer voor de behandeling van de order wordt gebruikt. Engels is trouwens gemeengoed voor de ETA mensen, hetgeen natuurlijk niet zo verwonder-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 4