WORDT VATVARIA 99???????? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Zoals u ziet heeft nu ook deze rubriek, voorheen aangeduid met een naam. De redactiecommissie heeft uit de inzendingen de naam 'Vat- varia' als de meest toepasselij ke gekozen. De uitgeloofde boekenbon voor de beste naam is gegaan naar de heer J. Besselink uit Nijmegen. Horizontaal: 1. prikkelbaar; 6. onbrandbare stof; 12. bepaald gas; 13. deel van de mond; 15. rubidium; 17. hoofd van het oude Venetië; 19. larve; 20. persoonlijk voornaamwoord; 21. wier; 23. degelijk; 25. heer (Spaans); 26. Romeins keizer; 28. papegaai; 29. voederbak; 30. afgod; 32. kledingstuk; 33. strijdperk; 34. muziekinstrument: 36. azijn; 37. pui; 39. gebed; 40. al de dingen; 43. meisjesnaam; 45. wet (F); 47. plaats in Drenthe; 49. binnenste van een bot; 50. zitstok voor kippen; 52. vervelend; 53. meisjesnaam; 54. kast met planken; 56. naar aanlei ding van; 57. adjudant-onderoffi cier; 58. dringend verzoek; 59. getroffen; 61. muzieknoot; 62. puistje op de huid; 63. Spaanse landvoogd; 65. haarvlecht; 66. hevige storm. Verticaal: 2. radon; 3. gelofte; 4. afvoer kanaal; 5. hemelgeest; 7. proeftijd; 8. koerier; 9. een zekere; 10. soorte lijk gewicht; 11. flink; 14. brand stof; 16. plaats in Joegoslavië; 18. god van de liefde; 19. kenteken; 20. familielid; 22. spelonk; 24. hulp middel bij afwas; 25. slijk; 27. pats; 29. beven; 31. houten gebouw; 33. meisjesnaam; 35. vermoeid; 36. eerste vrouw; 38. tijdsdeel; 39. boom; 41. geestdrift; 42. missen; 44. plaats in Italië; 45. gast; 46. rivier in Duitsland; 48. bijwoord; 50. scheepvaartondernemer; 51. Russisch vorst; 54. rivier in Rusland; 55. huidsmeer; 58. British Continental Airways; 60. kilovoltampère; 62. astatium; 64. rivier in Noord-Brabant. 30

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 30