Natuurlijke koeling 'Hollandse'avond in Luxemburg Haar eerste officiële staatsbezoek legde Koningin Beatrix onlangs af aan Luxemburg. Op de tweede dag van het bezoek, 12 maart, was 's avonds een Hollandse avond georganiseerd, waarbij de talrijke Luxemburgse gasten kennis konden maken met produkten van Nederlandse bodem. Ook Heineken maakte deel uit van de grote delegatie van het Nederlandse bedrijfsleven en presenteerde zich op deze avond met een grote Heineken bar. Dit vijftien meter lange buffet was gebouwd en werd op deze avond bemand door medewerkers van onze reclame service afdeling. Een door het Polygoon Journaal opgenomen filmpje van deze avond, waarbij ons biermerk duidelijk in beeld komt, zal in 230 bioscopen over de hele wereld worden vertoond. De straatnamen- comissie van de gemeente Zoeter- woude heeft zich uit gesproken over de naam van het fietspad dat van de Room- burgerweg naar Zoeterwoude loopt. Aanvankelijk zou het "Het Grote Polder pad" gaan heten. Totdat men zich reali seerde dat het zicht op de Heineken brouwe rij de fietsers wellicht dorstig zou maken. Het alternatief was snel gevonden: het Heineken pad. Een staartje van het regime van Koning Winter, dat dit jaar nu niet bepaald een schrikbewind was, leverde het volgende plaatje op: natuurlijke koeling voor goed gemutste Heineken flesjes. Overigens, dat zal iedere Heineken medewerker bekend zijn, zet bier noch 's zomers noch 's winters buiten. Bewaar het op een donkere plaats zodat de kwaliteit door licht en temperatuurverschillen niet wordt aangetast.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 29