H.M.W. Smit Den Bosch f600,- Het idee van de heer Smit, werkzaam bij intern tran sport, betreft het aanbrengen van een voorzettafel in plaats van een stapel lege pallets bij de inloop van de Weigel-afvullijn. Hierdoor wordt schade aan pallets voorkomen M.A. van Dijk Bunnik f575,- Het idee van de heer Van Dijk, werkzaam bij de technische dienst, betreft het aanbrengen van een roestvrijstalen beschermplaat boven de loogmeters van de spoelmachines. Hierdoor drupt er geen loog op het aluminium'voorstuk van de meter. Door deze aanpassing wordt de levensduur van de loogmeter aanzienlijk verlengd. A.A.M. van Leyden f525,- Den Bosch De heer Van Leyden, die bij de mechanische werk plaats werkt, stelt voor om de nokken van de gelei- deblokken van de hefcylinders van de H. en K. vul- lers in colonne 6 en 7 in eigen werkplaats te repare ren in plaats van deze eens in de vijf jaar te vervan gen. Dit levert een flinke besparing op. J.J.M. van de Salm f350,- Zoeterwoude &V De heer Van de Salm, die bij de bouwkundige werk plaats werkt, heeft een idee ingediend betreffende het bijhouden en schoonhouden van sloten, waar langs gazons gelegen zijn. Voorheen gebeurde dit in het najaar met de hand, hetgeen arbeidsintensief was, of machinaal, wat schade aan de gazons ver oorzaakte. De heer Van de Salm heeft riu voorge steld de sloten met behulp van een maaiboot te reini gen Amsterdam H.H.Ramdatbottelarij f 120,- mr. H.P. Helleman, juridische zakenf 100,- Bunnik W.K. vanBezooijen, verpakken f 100- H.J. WesseYmg, kwaliteitsdienst f 50.- 's-Hertogenbosch J. Lokker/H. Kreté, brouwen f 100,- G. Krielen/C. van Vugt, storingsdienst f 100.- M. Muller/W. Oerlemans, commercie f 100- P, van Hoorn, bottelarij f 100,- H.P. Bruijnsmeet en regeltechniek f100,- G.A. Hulsken, bottelarij f 75.- F.C.J. Kuypers,postkamer f 35,- G.F.Webercentraal magazijn f 30,- Leeuwarden J. v.d. Leyheftruckchauffeur f200.- J. Mijnheer, bottelarij f 50,- Zoeterwoude A. Wanrooy, bottelarij f 150.- A.h. Wentink. brouwen f 100,- J.M. de Wit, bottelarij f 75,- A.W. Lenting, slormgsi/ien.sr f 75,- H.Vethoose],postkamer f 60,- M. Lagerberg. bottelarij f 40,- H.M. Wijnen, centraal magazijn f 25,- A.H. Krap, H.T B. procestechnologie f 25.- H.K.M. Arens, bottelarij f 12.50 D. van Hoegee, bottelarij f 12.50 Amsterdam R. Lotze, plaatselijke administratie f 25,- B.M.A. Geijsen. energie en storingsdienst f 25.- WKouwenoord, energie en storingsdienst f 25,- Mw. M.J. Ketting, personeeldiensl concern stafdiensten f 25.- Bunnik C.AM. Smit. thuisverbruikFrisf 25.- 's-Hertogenbosch P. Stuiver, bottelarij f 25,- J. Hoos, intern transport f 25.- W.H. Dekkers, bottelarij f 25,- H.J.A. Fleuren, intern transport f 25,- F.. v.d. Thilaart, bottelarij f 25.- M. Saitch, bottelarij f 25,- P. van Schijndel, bottelarij f 25,- A. v.d. Sande/W. Leijtens. elektrotechnische werkplaats f 25.- E. v.d. Sluis/M. Valkenburg, bottelarij f 25.- A. Blom/W. Ritmeyer. centraal magazijn f 25.- T. Sterrenburg/H.J.J. Merkx, bottelarij f 25,- M. van Eggelen/A. van Breugel, bottelarij f 25,- A. v.d. Sande/W. van Helft, elektrotechnische dienst ....f 25.- Horecagebieden A. Visser, verkoop Arnhem /Nijmegen f 25,- N.vanBladel .administratie Midden-Brabant f 5,- T,W.G. v.d. Ven, administratie Midden-Brabant f 5.- G.H.T. van Oven, administratie Midden-Brabant f 5.- I.eeuwarden J. Mijnheer, bottelarij f 25,- J. Mijnheer,bottelarij f 25.- Zoeterwoude PHIp.bottelarij f 25 H.D. Klawiter, bottelarij f 25, L. Stello.dienstgebouw f 25,- H. van Leeuwen..storingsdienst f 25,- H.A. v.d. Velden, bottelarij f 25. C.WZwaan, portiers en bewaking f 25. B. Gijsbertse, centrale inkoop f 25. J.C.M. van Veen. bottelarij f 25, Een ieder kreeg een geschenk uil de hij de beloning behorende groep. 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 23