torium voor elke te exporteren hoeveelheid Controle van de begeleidende do cumenten aan de grenzen door de ambtenaren, die belast zijn met kwaliteitscontrole en bestrijding van fraudes. Haro en Logrono De meeste Bodegas, wijnkelders be vinden zich in de omgeving van Haro en Logrono, namen die bij Rioja horen als vis bij water. Haro is dat schattige stadje waar de tijd heeft stil gestaan, waar geen hotel is - althans niet een onderkomen dat die naam mag dragen - maar waar ze wel een restaurant hebben met als specialiteit lamsvlees, waar de gasten op lange banken bij elkaar worden gepropt en dat nog plezierig vinden ook, want het is elke lunch tjokvol en ik durf niet te schatten hoeveel lammeren hier elke middag worden uitgeser- veerd. Het moeten er heel wat zijn want ik heb beneden in de keuken een kwartiertje moeten wachten en zag in welk tempo de hele beestjes in de lange oven werden geschoven. Logrono is de provinciehoofdstad en is veel minder romantisch. Eigenlijk is het één lange hoofdstraat waar het verkeer doorheen raast, onwaar schijnlijk veel verkeer als je plotse ling binnenkomt van de vrij stille toe voerwegen. Trouwens, later ontdek je dat heel wat zijstraten en straatjes aan de hoofdweg kleven, wat al met al toch nog een stad van 79.050 inwo ners maakt. Andere belangrijke ste den in het Rioja-district zijn Fuen- mayor, Cenicera. Ygay, Laguardia en San Adrian. Ik zei het al, alle Riojas zijn niet een der. Gelukkig maar. In de eerste plaats spreek ik over Rioja als een ro de wijn, die uit drie sterk verschillen de regio's komt. Dan is er nog de wit te Rioja. Daarmee moet u voorzich tig zijn. Er bestaat een enkele die on ze waardering heeft, maar de meeste hebben veel te lang op hout gelegen. Hoeft voor mij niet. Dus gauw weer terug naar de "tinto", wat duidt op de donkerrode kleur van de wijn. Bijvullen Wat de aanduiding van het oogstjaar betreft, zijn de Spanjaarden nogal laconiek. Ze zeggen volkomen eer lijk dat tijdens de langdurige behan deling de fusten steeds worden bijge vuld met wijn van jaren, die op de oogst volgden en dus het zuiver vast stellen van een oogstjaar moeilijk is. Dankzij het vrij constante aantal zon- ne-uren is er onderling in de oogsten niet zoveel verschil. Een jaartal, op het etiket vermeld achter het woordje "Cosecha", duidt erop dat de drui ven in het genoemde jaar werden ge oogst en dat de daaruit gevormde wijn daarna een eigen leven is gaan leiden dat - zoals ik al schreef - geres pecteerd moet worden, opdat al te grote haast de ontwikkeling op fles niet ontijdig zou afbreken. Ontwikkeling op fles Wat de leeftijd aangaat memoreer ik nog even, dat "Reservas"-wijnen. dus die erg lang op fust hebben gele gen, een langere ontwikkeling op fles vragen. Wanneer u op dit ogenblik als gegeven hebt voor een fles Rioja: "Cosecha 1974 Reserva", weet U dat de wijn nog maar kort geleden op fles werd gebracht en, hoewel drink baar, dus nog niet zijn volle rijkdom heeft ontplooid. In dat geval zou een 1974 die niet "Reserva" is en dus maar twee jaar op fust was, qua prijs een betere keus zijn. Deze wijn heeft nu al 3-4 jaar flesrijping achter de rug. Min of meer toevallig kan ik hier nog aan toevoegen dat de Rioja Condal 1977 uit de wijnprijscourant van Reuchlin onlangs op een grote Rioja-proeverij in Café-Restaurant Engels. Rotterdam, zeer goed werd beoordeeld en speciale waardering genoot van de bijna honderd aanwe zigen, waaronder veel vinologen. De aldaar aangeboden Grand Condal "Reserva" 1974 oogstte veel lof en werd druk besproken. In het alge meen waren we het er wel over eens dat deze wijn op fles nog verder zou ontwikkelen tot de zo zeldzaam ge worden rijpe, oude wijnen. Als win naar mogen we de Rioja Gran Condal "Gran Reserva 1966" vermelden. Mooi vol en rijp met de voornaam heid van zijn rijke verleden dwong hij onverdeeld respect af. De wijn was nog krachtig en vol leven. Na de proeverij kwamen velen ons compli menteren en naar de prijs vragen. Het geeft je dan een voldaan gevoel over dergelijke wijnen te kunnen beschik ken en die aan de consument te kun nen aanbieden. Ik kan een ieder aanraden - kenner of niet - zo'n fles eens te openen op een avond in kleine kring, begeleid door kaas of noten (zonder zout). Of ge niet ervan in je eentje bij het lezen van een boek of bij het beluisteren van goede muziek. Voor de prijs hoef je deze rijke ervaring of ervaring der rijken niet te laten. -Vr jfVlNUS flNÖs\ Pü,;.-. SMSltpo 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 21