DEEL2 ww% Verplichting tot aangifte van de oogst. Vinificatie Registratie van de Bodega Minimum alcoholpercentage 10% Het is verboden wijnen van andere herkomst dan het voor de D.O.C. gelimiteerde gebied te ontvangen, behandelen, vinifië- ren en op te slaan. Rijpingstijd en handel Rijping en behandeling uitslui tend op eiken fusten. Er moeten per kelder minimaal 600 barriques (Bordeaux-fusten) ter registratie worden aangemeld Beperkende voorschriften voor emballage, fles, etiket, rugetiket, enz. Klassering van de wijn: jong, re serve, grande reserve; geregi streerd en onder controle van de Consejo Export Verplichte analyse van monsters door het wijnbouwkundig labora- Zoals we in Vers van 't Vat 2/'81 al aankondigden, zullen we in dit tweede deel over de Rioja, de Spaanse D.O.C. - bepalingen behandelen. Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja De bepalingen voor de D.O.C. Rioja omvatten als voornaamste restricties: DOOR J. ZELLENRATH iii iiiiiiit Z •li xzzzzzz z xzzzxzx Wijngaard Registratie van de wijnbouwer Afbakening van het geografisch gebied voor de D.O.C. Rioja Voor de produktie zijn uitsluitend de volgende druiverassen toege staan: Rood Tempranillo Garnacha Graciano Mazuelo Wit Viura Malvasia Garnacha Blanca Aanplant: minimum 3.000 (wijn) stokken per hectare. Maximum 3.600 (wijn) stokken per hectare Snoei: maximum 12 ogen per wijnplant Het is verboden aan de wijngaard op welke manier dan ook water toe te voegen (sproeien, irrigatie, buizensysteem, enz.) Produktie Collectief vaststellen van de oogstdatum (m.m.v. meteorolo gisch instituut) Beperking opbrengst: voor de rode max. 6000 kg. drui ven per hectare, voor de witte max. 9000 kg. druiven per hectare

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 20