t door zes 'gentlemen' van wijnhandel Reuchlin in Zoetermeer, zou uren kunnen der in het algemeen en het fokken met deze honden in het bijzonder. lat lit laatste een bezigheid is waarmee je je naar believen kunt die constant je aandacht opeisen, kun je derhalve beslist n hobby noemen. Werkhond Dit trekken is de hond niet vreemd. Oorspronkelijk komt hij van het ei land Newfoundland, waar hij als werkhond werd gebruikt door vis sers. Het slepen van visnetten en het trekken van karren behoorde daar tot zijn taken. Doordat hij altijd met mensen te maken heeft gehad, zal hij nooit iemand kwaad doen. "Toch zou ik niet graag ergens inbreken waar een Newfoundlander woont", voegt Koetsier hieraan toe. "De hond, al kan hij prima goed van kwaad onderscheiden, stelt zich zo waardig en gereserveerd op dat een vreemde meestal niet weet wat hij van het dier moet denken. Hij blaft niet, raakt niet opgewonden, maar staat (als een blok beton) alleen maar te kijken. Ik denk dat dat een vreem de een heel onbehaaglijk gevoel geeft. Ook vecht hij niet vlug met an dere honden. Vanwege deze waar digheid draagt de Newfoundlander de bijnaam 'de gentleman onder de honden'." Geen last Al vormen de zes honden voor de fa milie Koetsier geen enkel probleem, toch zou de heer Koetsier iemand die niet van plan is te fokken, nooit zes honden aanraden. "Vooral als je niet buiten woont, is het moeilijk met een paar honden tegelijk te wandelen. Niet alleen zou het in de stad tot een verkeersopstopping kunnen leiden, ook het karakter en de kracht van de honden draagt er niet toe bij meerdere honden gelijktijdig aan de riem vast te houden. Ook een klein kind kun je niet met zo'n grote hond er alleen op uit sturen. Nu zou ik iemand, die niet zo van dieren houdt, toch al nooit een hond aanpraten, maar diegenen die wel tot het aanschaffen van een hond besluiten moeten goed weten waar zij aan beginnen. Ik vind dat je er in ie der geval voor moet zorgen dat een ander geen last van jouw hond heeft. Daarom is het ook belangrijk dat ie mand die de Newfoundlander wel een aardig ras vindt, vooruit moet weten dat het geen slaafse hond is, die precies een halve meter achter het been volgt. Hij doet graag precies wat hij wil en is derhalve ongeschikt voor elke vorm van dressuur. Het is echter een hond met een gouden karakter, in telligent en een geweldige kameraad'.' zes maanden oud is, wordt door hem persoonlijk naar de nieuwe eigenaar gebracht. "Wij houden graag contact met de bezitters van onze pups"zegt Koetsier. "Wij schrijven of telefone ren regelmatig en eenmaal per jaar houden wij hier een nestdag voor alle door ons gefokte honden. Dat is erg leuk. Bij dat soort gelegenheden en bij ten toonstellingen maak ik ook erg veel foto's om mij later te kunnen herinne ren en te vergelijken met eerder geno men foto's of zo'n hondje zich naar verwachting heeft ontwikkeld." Wat de heer Koetsier bij zijn bezoe ken aan de families opvalt, is het feit dat elk gezin zich aan de hond heeft aangepast. Normaal zou je zeggen dat een hond zich aan zijn huisgeno ten moet aanpassen, maar bij de Newfoundlander ligt dat net anders om. "De hond is een individu. Zelfs in de bij ons thuis gevormde roedel waar ieder zijn eigen plaatsje kent, is toch merkbaar dat elke hond een individu is. Als ik voor mijn werk 's nachts niet thuis kan zijn, schuift die gevestigde rangorde een plaatsje op. Dan wil onze oudste reu in huis omdat hij zich dan de baas voelt". hierover mee praten, want van een van de reuen die zij hadden, mocht zij beslist niet zwemmen. "Zolang zij in het water stond ging het goed", zegt Koetsier, "maar als zij ging zwem men kwam hij onmiddellijk in actie om haar het water uit te sleuren". Jaarlijks wordt er bij de club een wa- tertrial georganiseerd, waarbij de honden op tijd moeten zwemmen, een sloep moeten trekken met twee personen erin en een drenkeling die nen te redden. Liever in de kou De zes honden van de heer Koetsier, die ook gewoon in huis lopen, heb ben op het erf een grote schuur met ei gen slaapvertrekken tot hun beschik king. "Dat is een eigenschap van dit ras: ze liggen liever in de sneeuw dan bij de verwarming. Bij de kachel houden ze het niet lang uit. Dat is vaak een misvatting bij de mensen: omdat de hond zo groot is en door zijn kalmte en waardigheid soms lui overkomt, denken ze dat hij weinig beweging nodig heeft. Het tegendeel is echter waar. Zeker twee a drie uur per dag moet de hond kunnen lopen. Het zou bovendien het mooiste zijn als hij elke dag even kan zwemmen". De Newfoundlander staat bekend om zijn zwemcapaciteiten en zijn red dingswerk in het water. In Frankrijk is dit ras dan ook ingeschakeld bij de reddingsbrigade en springen ze zelfs uit een helicopter in het water om een drenkeling te redden. De bekendste reddingspoging van een Newfound lander is het uit het water halen van Napoleon geweest, toen hij bij een ontvluchtingspoging uit een boot viel. Ook mevrouw Koetsier kan

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 17