Hierbij afgedrukt ziet u twee opnamen, gemaakt tijdens een officieel bezoek van de gouverneur van Imo State, Chief Sam Mbakwe, aan onze brouwerij te Aba in Nigeria. Aba ligt in het oostelijke gedeelte van Nigeria op een afstand van circa 600 kilometer van Lagos. De stad telt ruim geschat zevenhonderdvijftigduizend inwoners. Zij zijn voor het merendeel gehuisvest in zogenaamde golfplaat woningen. Imo State is een der negentien staten waaruit de federale republiek Nigeria is opgebouwd en waarin Aba is gelegen. Het bezoek werd gebracht als afsluiting van een eerste fase van renovatie- werkzaamheden verricht aan het wegennet in en om Aba, dat zwaar geteisterd werd tijdens de (Biafraanse) burgeroorlog, inmiddels tien jaar geleden. Het transport van en naar de brouwerij, die een productiecapaciteit heeft van 570.000 hectoliter per jaar, is gedurende deze tijd bijzonder problematisch geweest. Vooral in het regenseizoen (dat ongeveer zes maanden duurt) kwamen dagelijks verkeersknopen voor waarin je enige uren kon verblijven, terwijl een voettocht nauwelijks mogelijk was gezien de decimeters dikke modderlaag. Het laatste jaar is er echter veel aan het veranderen. Contracten ter waarde van tientallen miljoenen Naira's (1 Naira is f 3,50) zijn uitgegeven aan meestal buiten landse wegenbouwbedrijven. Dit heeft tot gevolg gehad dat de reistijd van de havenstad Port Harcourt naar Aba (een afstand van 60 kilometer) is terug gebracht van twee-en-een half uur tot één uur. Na de rondleiding over het brouwerij-terrein werd de gouverneur in de brouwerij bar ontvangen teneinde de lokaal gebrouwen bieren Star en Gulder en de mout- drank Nallina nog eens extra aandachtig te proeven. In een toespraak tot de gouverneur werd hem grote lof toegezwaaid voor zijn persoonlijk initiatief de infrastructuur in en rondom Aba met prioriteit aan te pakken. Tevens maakten wij van de gelegenheid gebruik het belang van de brouwerij en aanverwante industrieën voor de werkgelegenheid en de ontvangst van belastingen (accijns) te onderstrepen. De gouverneur zei in zijn antwoord zeer onder de indruk te zijn gekomen van het brouwerij complex. Met name de graad van hygiëne en het 'parkkarakter' van het terrein hadden hem getroffen." V.l.n.r. een lokale bestuur- B der met veer op het hoofd), I de deputy gou- I verneur met speciale wart- I delstok als teken van waardigheid), Th.A. de Man, de echtgenote van de deputy gouverneur en de echtgenote i van de gouver- Jï neur, mrs. L Victoria yj Mbakwe. De beide dames zijn gekleed in i de typisch vrouwelijke ■tidp galakleding vai de lbo's Mbakwe Th.A. de Gouverneur van hem de

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 13