Reikhalzend keek men in Leeuwarden uit naar de jaarlijkse sjoelbakwedstrijd met als inzet het kampioen schap van Bokma. Het was reeds voor de vierde keer dat er om de zilveren wisselbeker gespeeld zou worden en zodoende was het voor elk der ruim 40 deelnemers een uitdaging om aan het kampioenschap in februari mee te doen. Zoals gebruikelijk vonden de wedstrijden plaats in de ontvangstruimte 'D'Oude Bok'Hiertoe was een vier tal sjoelbakken opgesteld die door middel van talk poeder in optimale conditie waren gebracht. De deelnemers waren in vier poules verdeeld. Iedereen mocht drie keer achter elkaar gooien om een zo hoog mogelijk aan tal punten te bemachtigen. Bovendien werd er drie keer van bak verwisseld om daarna pas de gescoorde punten op te tellen. Kortom, iedereen was de gehele avond druk bezig en hield nauwlettend de pun ten van de concurrenten in de gaten. Hier tussen door werd, al naar gelang het verloop van de score, moed ingedronken of teleurstel ling weggespoeld. In beide gevallen verloor men het goede humeur niet, zodat er de hele avond een geani meerde stemming heerste. Winnaar werd de heer T. Bakker met een totaal score van 433 punten, op de voet gevolgd door mevrouw M. van der Ley met slechts één punt min der. Als goede derde ein digde de heer Jvan der Ley met een puntentotaal van 424. Hierdoor wisselde de beker voor de vierde keer van eigenaar en kon de trotse heer Bakker deze beker mee naar huis nemen om hem het volgend jaar opgepoetst en wel weer te verdedigen. Twee actiemomenten: op foto I Heineken - Het Parool en op foto 2 ziet u een fragment uit de wedstrijd tegen Hudig Langeveldt Op donderdagavond 12 februari werd in de sporthal van hockeyclub H.D.M. in Den Haag het Kwakkel Toernooi 1981 gehoudenReinier Meyer (werkzaam bij de interne accountantsdienst in Zoeter- woude) was een van de spelers van het Heineken team. Hij maakte voorVers van 't Vat een verslag van deze 'sterrenslag' tussen de zaalhockeyteams van Nationale Nederlanden, De Telegraaf en Esso in poule A en de teams van Hudig Lange veldt, Heineken en Het Parool in poule B "Na een goed begin, de eerste wedstrijd werd met 4-3 gewonnen van Het Parool, eindigde de tweede wedstrijd helaas in een duidelijke nederlaag tegen Hudig Lange veldt. Laatstgenoemde had al tweemaal eerder dit toernooi georganiseerd en gewonnen. Het team van Heineken eindigde op de tweede plaats in poule BDoormiddel van kruisfinales moest er vervolgens uit gemaakt worden wie de finale zou spelen De wedstrijd tussen Nationale Neder landen (nummer 1 in poule A) en Heineken (nummer 2 in poule B) eindigde in een 3-3 stand. Strafpushes moesten der halve een winnaar aanwijzen en daarbij bleek de keeper van Nationale Neder landen werkelijk niet te passeren. Niet eenmaal werd door Heineken doel getroffen, zodat Nationale Nederlanden zich voor de finale plaatste. Daarin toonde Hudig Langeveldt zich wederom de sterkste. Uitslag: 2-0. Rest te vermelden dat voor of tussen de wedstrijden dooreen uitstekende nasi maaltijd kon worden verkregen en dat de muzikale omlijsting werd verzorgd door de 'North Wood Crackers'." Dinsdag 10 februari 1981 werd de Biljartvereniging Heineken Zoeterwoude opgericht. Iedere dinsdag wordt ervan 19.00 tot 22.00 uur gespeeld in de personeelskantine van de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland te Zoetermeer, op een tweetal zeer goede Wilhelmina biljarts. Mocht u interesse hebben om als lid van deze nieuwe vereniging toe te tredendan kunt u zich in verbinding stellen met de voorlopige voorzitter, de heer P.M. van Halderen te Zoeterwoude (kamer 4.464). Telefoon: rÓ71-81 )4926. 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 11