Palletreactoren met rechts de koolzuuruitdrijftoren zand slaan de zouten neer die verantwoordelijk zijn voor de hardheid van het water. Achter deze tanks staan zandfilters om het water te filtreren. De hyperfiltratie-installatie zelf draait op drie pompen die het water tot een druk van 50 bar opvoeren. Het gezamenlijke ver mogen van de pompen is 1500 kilowatt. De drie pompen staan opgesteld in een aparte pompen- kamer. Deze ruimte is zwaar ge- isoleerd om de geluidsoverlast naar buiten tegen te gaan. Boven dien heeft deze kamer een apart ventilatiesysteem voor de koeling van de hoogspanningsmotoren. Het bijzondere van deze motoren is het feit dat ze direct gevoed worden door het hoogspannings net in plaats vanuit het laagspan ningsnet, wat in de brouwerij ge bruikelijk is. De hyperfiltratie-installatie be staat uit een aantal buizen van kunststof, waarin zich de opgerol de membranen bevinden. De kunststofbuizen zijn 6 meter lang; Afbeelding 3 Doorsnede van een kunststof buis waarin zich de opgerolde membranen bevinden in deze buizen bevinden zich 6 membranen van ongeveer een meter lang. In totaal zijn er 1152 membranen in de installatie ge plaatst. Het water wordt aan de buitenkant in de buizen gevoerd. Het 'schone' water wordt door een kleine pijp in het midden van de buis afgevoerd. (Afbeelding 3.) Via tanks komt dit gezuiverde water in het brouwhuis terecht. Het concentraat wordt aan het einde van de buis afgevoerd. Voordat dit concentraat naar de afvalwaterzuivering wordt ge bracht, wordt het eerst nog ge bruikt voor het spoelen van de zandfilters die nodig zijn voor de voorbehandeling. Door hiervoor het afvalwater te gebruiken, wordt het waterverbruik verminderd waardoor een kostenbesparing optreedt. Ionenwisse laars van de oude onthar- dingsinstal- latie Gedeelte van het bedieningspaneel van de hyperfiltratie Film Niet alleen voor de bereiding van bier, maar ook voor bijvoorbeeld de groenteteelt en de zuivelindus trie, is behandeling van het water van belang. Waterbehandeling is onderwerp van een film die is gemaakt door een team van de Technische Hogeschool in Twen te. Voor deze film zijn onder meer opnames gemaakt van de nieuwe waterbehandelingsinstallatie van Heineken. De capaciteit van de installatie bedraagt 325 m3 zuiver water per uur. Met deze installatie bezit Heineken de grootste hyper filtratie-installatie van Europa. 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 9